2010. gada 28. aprīlī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (LU SZF), Rīgā, Lomonosova ielā 1a, Jesajas Berlina auditorijā notiks LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas rīkotā publiskā diskusija. Diskusijas tiešraide būs skatāma LU portālā.

Kopš 2009. gada jūnija (Senāta balsojums 2009. gada 29. jūnijā) Latvijas Universitātes struktūru papildinājusi Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. Kādēļ tika pieņemts šāds lēmums? Ko apvienošana devusi Latvijas Universitātei, Latvijas Universitātes bibliotēkai, Latvijas Akadēmiskajai bibliotēkai, un – pats galvenais – ko tā devusi LU docētājiem un studentiem? Uz šiem jautājumiem meklēsim atbildes diskusijas gaitā.

 

Galvenie diskusijas jautājumi:


1. Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas (LU AB) un Latvijas Universitātes bibliotēkas (LUB) vieta Latvijas Universitātes (LU) struktūrā. Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas institucionālais statuss.


2. Integrācijas process : kā tas notiek, ar kādu mērķi, kāda būs plānojamā pievienotā vērtība.


3. Misiņa bibliotēkas statuss un nākotnes redzējums.


4. Personāla politika.


5. Infrastruktūra : LU AB ēkas Lielvārdes ielā 24 attīstība un ekspluatācija.


6. Krājuma integrācijas un komplektēšanas politika. Obligātā eksemplāra jautājums. Informācijas resursu sakārtošanas un izmantošanas risinājumi.

 

Diskusijas pirmajā daļā viedokļus par izvirzītajiem jautājumiem izteiks LU, LUB, LU AB un LNB vadošie darbinieki. Otrajā daļā sekos publiska diskusija. Diskusijai varēs sekot līdzi LU portālā www.lu.lv/tiesraide

 

Diskusijā ar ziņojumiem aicināti piedalīties:

 

Indriķis Muižnieks, LU prorektors 
Iveta Gudakovska, LUB direktore 
Venta Kocere,LU AB vadītāja 
Līga Krūmiņa, LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas docente 
Andris Vilks, LNB direktors  

 

Diskusijas vadītājs LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūta direktors Nils Muižnieks.


Diskusijā aicināti piedalīties visi interesenti.

Ziņu sagatavoja:
Aija Rozenšteine
Tālr.: 29151217