2010. gada martā LNB Nacionālajā analītikas datubāzē iekļauti 50 000 dāvināto aprakstu par laikrakstā “Laiks”, kas iznāca Ņujorkā no 1949. gada novembra līdz 1990. gadam, ievietotajiem rakstiem.

Apraksti veidoti Kanādas latviešu centra Toronto bibliotēkā Rasmas Ruģeles vadībā http://www.lnb.lv/lv/lasitajiem/katalogi-un-datu-bazes/nacionalas-bibliografijas-datubazes

 

Laikraksts “Laiks” sniedz ziņas par latviešu dzīvi  Ziemeļamerikā, kā arī Eiropā, Austrālijā un Dienvidamerikā. Laika periodā no 1949.g. līdz 1990.g. laikraksts iznāca divas reizes nedēļā, uz astoņām lappusēm.

 

2009. g. jūnijā Rasma Ruģele ar dēlu, kurš palīdzējis izveidot datubāzi, viesojās Rīgā un tikšanās laikā tika pārrunāta iespēja saņemt šo Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgo informāciju kā dāvinājumu, kā arī datubāzes konvertēšanas tehniskā puse. Pateicoties tam, ka LNB datubāzē un Kanādas latviešu centra Toronto bibliotēkā tiek izmantoti starptautiski aprobēti standarti, dāvinātos aprakstus bija iespējams iekļaut Latvijas nacionālajā bibliogrāfijā.

 

Konvertēto ierakstu autortiesības saglabā Rasma Ruģele, bet Nacionālās analītikas datubāzes lietotājiem paplašinājušās iespējas iegūt informāciju par kultūras un valodas vidi, kas, ģeogrāfiski atrodoties tālu no Latvijas, nepārprotami saistīta ar visu latvisko.

Ziņu sagatavoja:
Anita Goldberga
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta direktore
Tālr.: 67559975
www.lnb.lv