Godinot tulkotāju Elgu Saksi 85. jubilejā un pateicoties par lielo ieguldījumu kultūras sakaru stiprināšanā starp Latviju un Ungāriju, šī gada 28. oktobrī plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Mezonīna stāvā Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) lasītavā tiks atklāta izstāde "Elga Sakse – tilts starp kultūrām".

 

Saraksts ar E. Sakses tulkojumiem no ungāru valodas ir garš un iespaidīgs: romāni, stāsti, valodnieciska satura darbi – kopumā vairāk nekā 60 grāmatu, no kurām  savu kārtu uz izdošanu gaida 15 tulkojumi (tostarp nozīmīgais Endres Bojtāra (Endre Bojtár) darbs "Baltistika"). No 10 tulkotajām lugām daudzas ilgu laiku bijušas teātru repertuārā un ir skatītāju iemīļotas: "Lilioms", "Elektra, mana mīla" u.c.

 

Rūpīgi un regulāri interesēdamās par ungāru literatūru, E. Sakse vienmēr ir izvēlējusies labākos un interesantākos autorus, kurus ieteikt tulkošanai. Jubilāres ievērojamo ieguldījumu ungāru literatūras popularizēšanā ir  novērtējusi arī Ungārijas Republikas valdība – tulkotājai piešķirti vairāki apbalvojumi (pēdējais piešķirts šā gada augustā).

Pēc izstādes atklāšanas plkst. 18.00 LNB 11. stāvā notiks publiska diskusija, kuru vadīs Liega Piešiņa.

 

Izstāde tapusi sadarbībā ar Ungārijas vēstniecību Latvijā un ir viens no Ungārijas dienu Rīgā notikumiem. Tā būs apskatāma LNB darba laikā līdz 29. novembrim. Ieeja bez maksas.