Piektdien, 2015. gada 30. oktobrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centra Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 8. stāvā) notiks “Maģistru diena” – pasākums nozares studentiem un profesionāļiem.

 

Turpinot tradīciju, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes maģistra studiju programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” I un II kursa maģistranti uz vienu dienu no ierastās studiju nodarbību vides Lomonosova ielā 1 pārcelsies uz nozares speciālistu un studentu profesionālās informācijas un ideju telpu LNB astotajā – bibliotekāru – stāvā.

 

Līdzās vairākām tieši studentiem adresētām lekcijām un izglītojošiem semināriem notiks arī cikla “Maģistru lasījumi” kārtējais pasākums – plkst. 12.30 uz to aicināti visi interesenti.

 

“Maģistru lasījumos” savu 2015. gadā aizstāvēto maģistra darbu “Skolas vecuma bērnu interpretācija par “Bērnu un jauniešu žūrijas” grāmatu kolekciju 9+ grupā” prezentēs LNB Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre Madara Vīlipa.

 

Kopš 2001. gada Latvijā darbojas valsts mēroga lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu un jauniešu žūrija”. Šajā programmā katru gadu iesaistās vairāki tūkstoši ekspertu – skolēnu, kuri izlasa kolekcijas grāmatas, novērtē tās, aizpildot elektronisku anketu, un pēc tam saņem atbilstošu novērtējumu. Veiktā pētījuma mērķis – apkopot informāciju un faktus, ko sniedz elektronisko anketu atbilžu analīze, lai izvēlētos saistošāko katra kolekcijas vērtētāja grāmatu. Darba gaitā no visām atbildēm tika izveidoti atslēgvārdu mākoņi ar visbiežāk pieminētajiem vārdiem, kuri izskanējuši ekspertu atbildēs. Paužot viedokli par izlasīto grāmatu, eksperti to interpretē atbilstoši savai izpratnei. Tāpēc pētījumā tika izmantota hermeneitika, kas skaidro, kā tiek interpretēts teksts, un lasīšanas mijiedarbības teorija, kas palīdz saprast saikni starp lasītāju un tekstu.

 

Savā prezentācijā Madara Vīlipa stāstīs arī par pētījuma temata izvēles kritērijiem, darba izstrādes gaitā gūtajiem secinājumiem un piedzīvotajām problēmsituācijām, kā arī sniegs ieteikumus veiksmīgai maģistra darba izstrādei.

 

Laipni aicināti visi interesenti!