25. martā no plkst. 16.00 – 17.00 Rīgas Centrālajā bibliotēkā Brīvības ielā 49/53 sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu notiks Zemes stundai veltīta akcija. Bibliotēkā viesosies Lielais Panda. Akcijas laikā ikviens interesents ar īpašas datorprogrammas palīdzību varēs aprēķināt savu ietekmi uz klimatu.

Lai saglabātu klimata līdzsvaru pasaulē, oglekļa dioksīda (CO2) emisijas uz vienu cilvēku nedrīkst pārsniegt 3,8 tonnas gadā. Latvijā oglekļa dioksīda emisijas pašlaik sasniedz 4,1 tonnu uz cilvēku gadā.

 

Lai katrs Latvijas iedzīvotājs varētu aprēķināt savas gada laikā radītās oglekļa dioksīda emisijas, Pasaules Dabas fonds ir izveidojis īpašu kalkulatoru, kas pieejams Fonda mājas lapā www.pdf.lv/klimats
 
Lielais Panda ir pasaulē ietekmīgākās dabas aizsardzības organizācijas – WWF (World Wide Fund For Nature) simbols. Savukārt Pasaules Dabas fonds ir Latvijā reģistrēta sabiedriska organizācija, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar WWF vienotu mērķu sasniegšanai. Organizācijas misija ir veidot nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā.
 
Zemes stunda ir vispasaules akcija, kuras laikā ikviens cilvēks, kas vēlas tajā piedalīties, uz vienu stundu izslēdz apgaismojumu. Zemes stunda 2010. gada 27. martā sāksies plkst. 20.30, un tās norisē var piedalīties ikviens.

Ziņu sagatavoja:
Daina Ģeibaka
Rīgas Centrālās bibliotēkas Publicitātes nodaļas vadītāja
Tālr.: 67607562