Frankfurtes grāmatu izstādes laikā 14. oktobrī notika BELMA – Best European Learning Materials Award – konkursa uzvarētāju paziņošana un apbalvošana.

Šajā konkursā savus izdotos mācību materiālus gan tradicionālā drukātā formātā, gan digitālā var pieteikt jebkurš satura veidotājs un izdevējs, piemēram, izdevniecība, augstskola, sabiedriska organizācija u.c., lai varētu cīnīties par labākā Eiropas mācību materiāla godpilno titulu. Darbu iesūtīšana notiek katru gadu februārī, bet rezultātu paziņošana – Frankfurtes grāmatu izstādes pirmajā dienā. Konkursa organizatori ir EEPG (European Educational Publishers Group, Eiropas mācību apgādu grupa) kopā ar IARTEM (International Association for Research on Textbooks and Educational Media) un Frankfurtes grāmatu izstādi. Šīgada žūrijā darbojās 10 augsti kvalificēti zinātnieki un praktiķi no Lielbritānijas, Vācijas, Dānijas, Igaunijas un citām valstīm, kurus vadīja Žans Klods Lasnērs (Jean Claude Lasnier). Šīgada konkursā bija iesniegti 37 darbi no 16 valstīm.

 

2015. gadā BELMA konkursā darbu vērtēšana notika četrās kategorijās: pirmsskolas materiāli, sākumskolas materiāli skolēniem līdz 12 gadiem, materiāli skolēniem no 12 līdz 16 gadiem, kā arī materiāli vidusskolēniem un profesionālo skolu audzēkņiem. Šogad BELMA konkursam Apgāds Zvaigzne ABC iesniedza darbus divās kategorijās: pirmsskolas materiālu grupā tas ir Ilzes Vindbergas darbs “Raibu raibi akmentiņi. Iedvesmojoša grāmata par akmeņu krāsošanu”, savukārt 3. kategorijā – autoru Marutas Kusiņas un Liesmas Āboliņas mācību komplektu “Bioloģija 9. klasei. Cilvēks”.

 

Darbu vērtēšana notiek divās kārtās: pirmajā darbus pēc rūpīgi izstrādātiem kvalitātes kritērijiem izvērtē žūrijas locekļi, kuri pārvalda attiecīgo valodu, savukārt finālā augustā par balvām cīnās 20 labākie darbi. Tad notiek žūrijas darbs klātienē, un visi eksperti iepazīstas ar katru no finālam izvirzītajiem darbiem. 2015. gada konkursa finālā iekļuva abi Zvaigzne ABC iesniegtie darbi, bet pirmsskolas darbu kategorijā 3. vietu ieguva “Raibu raibi akmentiņi”. Žūrija visus darbus vērtē ne tikai pēc tādiem kritērijiem kā poligrāfiskais izpildījums, burtu un vizuālā materiāla atbilstība konkrētajam vecumposmam, bet arī tādiem nosacījumiem kā mācību mērķu izvirzīšana, teorijas un praktisko uzdevumu līdzsvars, vielas sasaiste, starppriekšmetu saikne, uzdevumu daudzveidība, piemērotība skolēniem ar dažādu zināšanu līmeni mācībām skolotāja vadībā, kā arī individuāli u.c. Pēc konkursa iesniegto materiālu pieteicēji par katru darbu saņem žūrijas rakstisku vērtējumu gan par materiālā atzinīgi novērtētajām iezīmēm, gan ar ieteikumiem materiāla pilnveidošanai. Dalībnieki, kas BELMA konkursā piedalās atkārtoti, kā vienu no lielākajiem ieguvumiem min tieši šo žūrijas vērtējumu, kas ļauj autoru kolektīviem un izdevējiem uzlabot mācību materiālu kvalitāti.

 

Plašāka informācija par BELMA konkursu ir iegūstama šeit:

http://www.belma-award.eu/About-BELMA.html

Iespējams arī iepazīties ar 2015. gada balvu ieguvējiem katrā no kategorijām.

 

2013. gadā BELMA konkursā arī pirmsskolas darbu kategorijā 2. vietu ieguva “Raibā pasaule. 6 gadi. Mana grāmata”. Apgāda Zvaigzne ABC darbu panākumi Eiropas labāko mācību materiālu konkursā ir apliecinājums autoru un izdevniecības radošajai izdomai un augstajiem kvalitātes standartiem gan satura izstrādes un metodikas daudzveidības jomā, gan vizuālā un tehniskā noformējuma un poligrāfiskā izdevuma sagatavošanā. Iegūtā starptautiskās BELMA žūrijas atzinība ir apliecinājums darbu veidošanas procesā iesaistīto cilvēku – autoru, redaktoru mākslinieku, korektoru, tehnisko redaktoru, maketētāju, iespiedēju u.c. darbinieku – augstajai profesionalitātei. Šogad no sirds sveicam bronzas godalgas ieguvējdarba “Raibu raibi akmentiņi” autori Ilzi Vindbergu un ikvienu kolēģi, kas piedalījās darba veidošanā! 

Ziņu sagatavoja:

Kristīne Ilziņa, Apgāds Zvaigzne ABC