Apgāds “Mansards” turpina izdot Kārļa Skalbes “Mūža rakstus”, 7. sējumā aptverot 1920. un 1921. gadā sarakstīto dzeju, prozu un publicistiku. Grāmatas sastādītājs un Kārļa Skalbes dzīves gājuma apraksta autors – Ilgonis Bērsons, redaktors – Jānis Čākurs, dizaina autors – Zigmunds Lapsa. 


Grāmatas atvēršana notiks pirmdien, 19. oktobrī plkst. 18.00 grāmatu un kultūrpreču mājā “NicePlace Mansards” Kr. Barona ielā 21a (pagalmā), piedaloties sastādītājam Ilgonim Bērsonam un Kārļa Skalbes mazdēlam, arhitektam un dizaineram Andrejam Legzdiņam no Zviedrijas.