Atzīmējot latviešu literatūras klasiķu Raiņa un Aspazijas 150. jubileju, 6. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē plkst. 16:00 tiks atklāta Latvijas Universitātes (LU) Literatūras, folkloras un mākslas institūta rīkotā akadēmiskā, starpdisciplinārā konference "Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks". Tajā iecerēts no laikmetīga skatpunkta vietējā un starptautiskā mērogā interpretēt, pozicionēt un popularizēt Raiņa daudzpusīgo personību un viņa māksliniecisko un intelektuālo mantojumu. Ieeja brīva. 

 

Konferences programma pieejama šeit: http://ej.uz/LU_LFMI_RA150

 

Pēc svinīgām uzrunām, kamerkora "Jasmīns" muzikāla sveiciena un Jaunā Rīgas teātra aktieru Ģirta Krūmiņa un Kaspara Znotiņa Raiņa dzejas lasījuma sekos Vairas Vīķes-Freibergas, Vitas Matīsas un Gundegas Grīnumas priekšlasījumi. Konferences turpinājums – darba grupu sēdes un noslēguma diskusija 7.–9. oktobrī – notiks Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā. Tās telpās, sākot ar 7. oktobri,  būs aplūkojamas arī trīs Raiņa jubilejai veltītas izstādes: "Raiņa un Aspazijas darbu pirmizdevumi", "Rainis citās valodās" un "Pētījumi par Raini".

 

Konferencē piedalīsies Latvijas un Lietuvas augstskolu mācībspēki un pētnieki, kuri pārstāvēs Lietuviešu Literatūras un folkloras institūtu, LU Humanitāro zinātņu, Sociālo zinātņu un Vēstures un filozofijas fakultāti, Liepājas Universitāti,  Daugavpils Universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Kultūras akadēmiju, LNB, Raiņa un Aspazijas muzeju, Latvijas Literatūras centru un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu.

Konferences darba grupās tiks aplūkotas dažādas Raiņa daiļrades un personības šķautnes: "Rainis – latviešu nacionālās un kultūras identitātes veidotājs" (referenti – I. Druviete un M. Baltiņš, V. un R. Muktupāveli, J. Kursīte); "Rainis – dzejnieks" (referenti – M. Burima, Ieva E. Kalniņa, V. Vecgrāvis, E. Lāms); "Rainis – dramaturgs" (referenti – I. Kalniņa, Z. Šiliņa, L. Ulberte, V. Hausmanis); "Raiņa lugu skatuviskā interpretācija" (I. Rodiņa, Z. Radzobe, S. Radzobe, E. Tišheizere); "Rainis – politiķis un valstsvīrs" (referenti – J. Šiliņš, I. Kreituse, I. Butulis, J. Zālītis); "Rainis – žurnālists un kultūras darbinieks" (referenti – V. Zelče, J. Oga, I. Klekere, I. Struka); "Rainis – filozofs" (referenti – A. Svece, M. Rubene, I. Kolmane, A. Priedīte-Kleinhofa, S. Lasmane); "Rainis un pasaules literatūra" (referenti – I. Rūmniece, S. Gaižūns, I. Daukste-Silasproģe, R. Dobrovenskis).

 

Konferences noslēgumā notiks diskusija "Raiņa pētniecība un interpretācija", kurā tiks rezumētas laikmetīgās pamatnostādnes klasiķa mantojuma un personības redzējumā, kā arī apkopoti viedokļi par status quo Raiņa izpētē un ieskicēti turpmākie pētnieciskā darba mērķi un uzdevumi.

 

Konference tiek rīkota Valsts pētījumu programmas "Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" projekta Nr. 4. "Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse" ietvaros ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu un sadarbībā ar LU Akadēmisko bibliotēku.

 

7. un 8. oktobrī LU video portālā (www.lu.lv/tiesraide/1/) būs skatāma konferences tiešraide.