7. oktobrī plkst. 16.00 Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē, Merķeļa ielā 13 notiks komponista Bruno Skultes operas “Vilkaču mantiniece” klavierizvilkuma prezentācija, kurā piedalīsies Latvijas Nacionālās operas solisti bass Krišjānis Norvelis  un soprāns Ance Purmale.

 

Komponists Bruno Skulte (1905-1989) darbu pie operas sāka brīdī, kad atradās bēgļu gaitās Vācijā. Par pamatu operai bija izmantots Ilonas Leimanes romāns “Vilkaču mantiniece”, kas Rīgā parādījās 1942. gadā un apbūra ar īpatnēji skaisto valodu, spēcīgu dabas izjūtu un neparasti kaislīgu naida atainojumu starp divām dzimtām.

“Kad Skulte aizgāja aizsaulē, operas materiālus viņa archīvos atrada Andrejs Jansons (1938) – ASV mūzikas skolās izglītojies obojists, diriģents un komponists. Vadīdams Ņujorkas latviešu kori, viņš gadu gaitā bija veidojis vērienīgus latviešu mūzikālā teātŗa iestudējumus, tāpat arī rosīgi veicinājis latviešu mūzikas atskaņošanu plašākai auditorijai. Jansons, kam allaž bijusi tuva latviešu folklora, saskatīja Skultes darba vērtību un nolēma to pabeigt. Klavieŗizvilkums bija bēdīgā stāvoklī, rakstīts ar zīmuli uz kaŗa laika papīra, daļēji saplēsts un saburzīts. Vietumis trūka nošu, citur nebija teksta. Bija jārediģē, jāpapildina un jānogludina. Rūpīgi izstudējis Skultes puslīdz pabeigto pirmo cēlienu un citus viņa skaņdarbus, Jansons veica instrumentāciju pārējiem četriem cēlieniem, cenzdamies atdarināt Skultes skaņu paleti. Apjomīgo darbu viņš pabeidza 2005. gadā. Tai pašā gadā viņš vadīja “Vilkaču mantinieces” pirmatskaņojumu koncertformā, bet 2011. gadā – pirmizrādi Latvijas Nacionālajā operā, izpelnoties kritiķu cildinošas atsauksmes,” stāsta Vilnis Baumanis.

 

Izdevums veidots 2015. gadā ar Latvijas Nacionālās operas Ģildi ASV un izdevniecības “Musica Baltica” atbalstu.