Izstādes oktobrī

Abonementā:

  "Taviem vaļas brīžiem"

  Ciklā "Mūsu jubilāri"-

           "Dižozola mūža raksts" (Krišjānim Baronam-180)

           "Viršu ziedu dzejniecei Elīnai Zālītei-117"

Bērnu literatūras nodaļā:

          "Dainu Tēvam-180"

Lasītavā:

        "Novadniekam, rakstniekam Linardam Laicenam - 132"

    Ciklā "Latviskās dzivesziņas kalendārs"

              9.izstāde "Veļu laiks"