Ošeniek  bibliotēkas rokdarbnieču Rokdarbu izstāde Kursīšu bibliotēkā no 15.10. līdz 27.10. 

 

Aktivitāti rīko Kursīšu bibliotēka – informācijas centrs sadarbībā ar biedrību “Kursīšu attīstības biedrība “KABata” projektā “Pagastu dienas 2015” ar biedrības “KIT” finansiālu atbalstu projektu konkursā “Riteņa izgudrošana”.