21.10.2015. Izbraukuma pasākums “Jaunlutriņi atver durvis” Jaunlutriņu pagastā 

(interesentus, kuri vēlas doties ekskursijā uz Jaunlutriņiem, aicinām pieteikties pa tālr. 63846680 vai 26133145 Kursīšu bibliotēkā līdz 19.oktobrim). 

 

Aktivitāti rīko Kursīšu bibliotēka – informācijas centrs un kultūras darba organizatore sadarbībā ar biedrību “Kursīšu attīstības biedrība “KABata” projektā “Pagastu dienas 2015” ar biedrības “KIT” finansiālu atbalstu projektu konkursā “Riteņa izgudrošana”.

 

Jaunlutriņu pagastā