Svinot Eiropas Valodu dienu 2015, Latviešu valodas aģentūra rosina iesaistīties akcijā “Novada valodnieks”.

Akcijā “Novada valodnieks” līdz 2015. gada 18. novembrim var pieteikt cilvēkus, kas ar savu rīcību popularizē latviešu valodu un sekmē citu valodu apguvi, cilvēkus, kas ciena un godā mūsu valsts valodu. Novada valodnieks” var būt ikviena Latvijā vai ārpus Latvijas dzīvojoša persona, kas ar savu pozitīvo piemēru spējusi apliecināt cieņu valsts valodai un kam valoda ir visa dzīve”: jebkurā situācijā atrodas atbilstošs un skanīgs izteikums, ar lepnumu tiek spodrināta dzimtas izloksne, vienmēr izdodas izpalīdzēt kaimiņiem, draugiem vai paziņām ar svešvalodu prasmēm. Novada valodnieka” stāsti aizrauj kā lielus, tā mazus, un viņa valoda, šķiet, nemanāmi un bez īpašas rosina apkārtējos godāt savu valodu un izturēties ar cieņu pret citām valodām.

 

Pieteikumus akcijai Novada valodnieks” var iesniegt jebkura persona vai personu grupa (darba kolektīvs, interešu grupa, bibliotēka, novada vai pagasta pašvaldība u.c.) elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi evd@valoda.lv, vai pa pastu: Latviešu valodas aģentūra, Lāčplēša iela 35 – 5, Rīga, LV-1011, ar norādi Novada valodnieks. Ja zināt šādu cilvēku un labprāt par viņu pastāstītu arī citiem, rakstiet! Interesantākās personības un interesantāko pieteikumu autori saņems pārsteiguma balvas.

 

Eiropas Valodu diena ir Eiropas Padomes iniciatīva, ko Latvijā jau vienpadsmito gadu plāno un organizē Latviešu valodas aģentūra. Katru gadu tā tiek atzīmēta 26. septembrī, taču daudz un dažādu pasākumu Eiropā notiek gan pirms, gan pēc šī datuma, bagātinot Eiropā sastopamo valodu apguves un lietošanas pieredzi, vienlaikus novērtējot un godinot latviešu valodu kā mūsu valsts valodu.

 

Dzīvo valodā!

 

Pielikumā: konkursa nolikums ar pieteikuma formu.

Ziņu sagatavoja:

Zane Ļuļe, Latviešu valodas aģentūras Eiropas Valodu dienas 2015 koordinatore


 

Tagi: Eiropas Valodu dienas 2015