Limbažu Bērnu bibliotēka aicina uz izstādēm, pasākumiem un apmācībām oktobrī.

Izstādes

 • Limbažu Bērnu bibliotēkas lasītavā vidrižnieces Gintas Ažukas fotoizstāde
 • Literatūras izstāde abonementā „Vai TU zini kur tie mīt?”
 • Jaunāko grāmatu izstādes abonementā
 • No 20. oktobra – limbažnieces Astras Tomsones izšuvumu izstāde lasītavā „Bērniem par zvēriņiem”
 • 26.–31. oktobrim – Informatīvā izstāde lasītavā „Dainu Tēvs. Krišjānim Baronam - 180”
 • Informatīvā izstāde lasītavā “Limbažu novada skolas, kurās strādājuši J.Cimzes skolotāju semināra audzēkņi (1884.-1918.)”

 

Pasākumi un citas aktivitātes

 • 7. oktobrī 10:00 radošā nodarbība „Vai Tu zini kur tie mīt?”. Informatīvi attīstošā nodarbība pirmskolas vecuma bērniem par Eiropas Savienību un dzīvniekiem, kas tajā mīt. Pasākums tapis ar Europe Direct līdzfinansējumu
 • 8. oktobrī 14:00 projekta „Brīvības cīnītāji – mūsu gods un lepnums” cikla „Novadnieku vēsturisko atmiņu stāsti” ietvaros norisināsies Limbažu 3. vidusskolas vecāko klašu skolēnu tikšanās ar novadnieci Astru Tomsoni. Stāsti par deportāciju uz Sibīriju.
 • 15. oktobrī 11:00 tikšanās ar bērnu grāmatu autori Maritanu Dimsoni. Grāmatas „Rozā kvarca brālība” atvēršana.
 • 21. oktobrī 11:00 radoši attīstošā nodarbība bērniem „Skani, skani valodiņa”. Nodarbība jaunu vārdu apguvei ar dziesmu un vingrinājumu palīdzību.
 • Visu oktobri – Mazā burtiņa skola: iepazīsim jaunākās grāmatas un spēles. Jaunāko bērnu grāmatu lasījumi
 • Visu oktobri – aicinām minēt mīklas, pildīt atjautības uzdevumus, spēlēt spēles, krāsot attēlus
 • Visu oktobri – Ģimenes lasīšanas kalendārs oktobrim, aizraujošas ikdienas nodarbes vecākiem ar bērniem lasītprasmes, skaitļu un citu prasmju apguvei. 

 

Apmācības 

 • Apmācības bibliotēku tradicionālo resursu izmantošanā. Galvenās tēmas: Kas ir bibliotēka? Kā veidojas krājums? Kā kļūt par lasītāju? Kādus žurnālus, spēles var izmantot bibliotēkā? Piedāvājam dažāda satura klausāmgrāmatas, pasakas.
 • Apmācības bibliotēku elektronisko resursu izmantošanā. Galvenās tēmas: Publisko un skolu bibliotēku tīmekļa vietnes, katalogi un datubāzes. Latvijas Nacionālās bibliotēkas katalogs un datubāzes. Grāmatu pasūtīšana, rezervēšana internetā. 
 • Apmācīts un atbildīgs informācijas tehnoloģiju lietotājs  mūsu visu drošības pamats. Galvenās tēmas: drošība un aizsardzība internetā. Drošas un labi pārdomātas paroles. Fotoattēlu un informāciju publicēšana internetā. Daži noderīgi ieteikumi. Kur vērsties pēc palīdzības. Padomā, pirms ievieto internetā!

 

Pasākumiem un apmācībām pieteikties, zvanot:

64070725, 64070734, 64070727, 25654892 

E-pasts: bernu_biblioteka@limbazi.lv  

Tagi: Limbažu Bērnu bibliotēka