Bibliotekārā stunda 1. klasei "Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku"