Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

29.09.2015 plkst. 19.00

Lasītāju kluba pasākums

Tēma – dzeja. Līdzi jāņem sirdij tuvākā dzejnieka grāmata un dzejolis.