9. septembrī plkst. 17:00 Kuldīgas Mākslas namā notiks Ata Gunivalža Bērtiņa grāmatas "Latviešu skaņuplašu vēsture" atvēršanas svētki. 

 

Latviešu skaņuplašu vēsturi gandrīz 100 gadu garumā autors nosacīti sadalījis trīs posmos: no 1903. līdz 1915. gadam, no 1922. līdz 1944. gadam un no 1945. gada līdz gadsimtu mijai. Pētījuma 1.daļā aptverts laika posms no 1903.gada līdz 1944.gadam. Rit darbs pie otrās daļas. 

 

Par grāmatas tapšanu vairāk informācijas pieejama bibliotēkas kopkatalogā un laikrakstā Kurzemnieks.