Šī gada jūlija vidū Ludzas, Ciblas, Zilupes un Kārsavas novadu bibliotekāres devās pieredzes apmaiņā uz divām bibliotēkām Igaunijā: Monistes ciemā, kas atrodas dažus kilometrus no Latvijas robežas, un Viru. Lūk, svarīgākās pieredzes apmaiņas braucienā gūtās atziņas.
 • Situācija nomaļos lauku rajonos līdzīga. Monistes pagastā vien 920 iedzīvotāju, centrā dzīvo 200 cilvēki; skolā – 70 audzēkņu; bibliotēkā lasa ap 150 iedzīvotāju.
 • Datori bērniem bez maksas pieejami 1 stundu nedēļā, par pārējo laiku nedaudz jāmaksā. Tā cenšas bērniem ierobežot laiku, kas pavadīti pie datora.
 • Viru tagad ir ap 13 tūkstoši iedzīvotāju, bet nesenā pagātnē bijuši 18 tūkstoši. Bibliotēkā vairāk nekā 6 tūkstoši lasītāju. Laukos lasa vairāk nekā pilsētā.
 • Likums paredz, ka valsts piešķir  līdzekļus grāmatu iegādei bibliotēkās – 1,74 eiro uz vienu iedzīvotāju (Latvijā grāmatu iegāde ir no pašvaldības līdzekļiem, valsts līdzekļus nepiešķir). Periodiskos izdevumus abonē pašvaldības (tāpat kā Latvijā).
 • Žurnāliem ziedu laiki. Monistes bibliotēkā – 15 nosaukumi, Viru – pāri 50.
 • Grāmatas igauņu valodā dārgas: vidēji 12–15 eiro. Šķiet, tā ir visām mazajām tautām, kur grāmatu tirgus nav plašs.
 • Lai piesaistītu bērnus lasīšanai, bibliotekāres ar grāmatām regulāri iet uz bērnudārziem, darbojoties kā bibliotēku filiālēs. Lasa ap 70 % jaunākā skolas vecuma bērnu.
 • Pašlaik ir stilīgi runāt izloksnēs.
 • Grāmatas pasūta nevis katra bibliotēka atsevišķi, bet visiem centralizēti – apriņķa bibliotēka.
 • Igauņi neaizraujas ar ārišķīgu izrādīšanos. Iekārtojums grāmatu krātuvēs ļoti praktisks un ērts: klasiski stabili koka plaukti, moduļu galdi bērnu lasītavā, kārtīgi metāla piekaramie plaukti, mēbeles, kas, pārkrāsotas  un asprātīgi dekorētas, sāk jaunu dzīvi.
 • Kaut igauņi vairs tikai ar grūtībām runā krieviski, grāmatu klāsts krievu valodā ir visai plašs.
 • Mums par godu abās bibliotēkās bija tulkoto latviešu grāmatu izstāde. Arī M. Zālītes "Pieci pirksti".

 

Pateicamies kaimiņzemes kolēģēm Ingai Kuljus, Liliai Veber, gidei Meeli Palujoe par uzņemšanu.


Brauciens bija saturīgs. Daudzas idejas droši vien savā veidā parādīsies arī mūsu bibliotēkās. Paldies ekskursijas organizētājām Intai Kušnerei un Elitai Zirnei, šoferītim Ērikam Guitānam.

Ziņu sagatavoja:

Vanda Žulina