Lai arī cik attīstīta būtu mūsdienu pasaule un e-vide, neatņemama ikdienas sastāvdaļa ir papīrs, it īpaši iestāžu darbiniekiem. SIA "Līgatnes papīrs" piedāvā par brīvu savākt no mājsaimniecībām, birojiem un uzņēmumiem izlietoto papīru - kartonu, iepakojuma materiālu, grāmatas, žurnālus, u.c.

Šobrīd Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas otrajā stāvā (pie Lasītavas) ir novietota makulatūras uzkrāšanas kaste, kas sniedz iespēju papīru nodot otreizējai pārstrādei, nevis vienkārši izmest tuvākajā atkritumu tvertnē. Saudzē dabu, rūpējies, lai netiktu izcirsti koki un būtu mazāk izmešu!


Makulatūras kaste domāta apmeklētājiem un darbiniekiem, kurā var mest papīrus, kuri kļuvuši nevajadzīgi bibliotēkā.


Par makulatūru, kas ir sakrāta mājās vai darba vietā, iespējams ziņot SIA "Līgatnes papīrs", kas to savāks no jūsu dzīvesvietas vai uzņēmuma. Nododot izlietotos papīra izstrādājumus, Jūs: būsiet rīkojušies saimnieciski un videi draudzīgi; atbalstīsiet Latvijas ekonomiku; iegūsiet ērtu risinājumu makulatūras savākšanai. Vairāk par SIA "Līgatnes papīrs" piedāvājumu savākt makulatūru, lasi šeit.

Ziņu sagatavoja:

Zane Osīte


Jelgavas Zinātniskā bibliotēka


Tālr.: 22069008


E-pasts: zane.osite@jzb.jelgava.lv

Tagi: Makulatūra