18. jūlijā plkst. 14.00 Durbes pilī (Mazā Parka ielā 7, Tukumā) notiks Raiņa ekspozīcijas atklāšana telpā, kas bija pirmais Raiņa muzejs Latvijā. Pirms pasākuma tiks vītas vītnes, taisīti pušķi, rotāta terase, kā dienā, kad tika gaidīta Raiņa ierašanās 1929. gadā.

Lai iejustos ekspozīcijas laikmeta gaisotnē, muzeja apmeklētāji rosināti apģērbā izmantot 20. gs. divdesmito gadu modes akcentus.

Durbes pils ir izcils Kurzemes klasicisma arhitektūras paraugs. Laikā no 1848. līdz 1920. gadam pils piederējusi baronu fon der Reku dzimtai. 1920. gadā tā nacionalizēta un 1920. gados Latvijas valdība Durbes muižas kungu māju piešķīra dzejniekam Rainim, kas savukārt to 1928. gadā dāvināja Latvijas Skolotāju savienībai un pilī tika atvērta bērnu vasaras kolonija.

Laikā no 1922. gada janvāra līdz 1929. gada augustam dzejnieks bieži ieradās Durbē, lai risinātu dažādus ar īpašumu saistītus jautājumus, uzrunātu apriņķa skolotājus viņu sanāksmēs, piedalītos pirmajos Tukuma apriņķa Dziesmu svētkos un Latvijas Slimo kases izveidotās Bērnu vasaras kolonijas pasākumos.

1929. gadā 18. jūlijā Rainis un Aspazija ieradās Durbes pilī, kur viņiem bija ierīkotas dzīvojamās telpas. Šajā dienā notika muzeja atklāšana neformālā gaisotnē. Īstā muzeja atklāšana notika 1929. gada 28. septembrī jau bez Raiņa.

Mūsdienās nereti dzejnieka ieguldījums izglītībā un kultūrā netiek novērtēts. Rainis vairākkārt savās publiskajās runās un arī dienasgrāmatās ir pieminējis nepieciešamību dokumentēt neseno pagātni un vākt priekšmetus, lai ilustrētu valsts vēstures svarīgākos notikumus. Viņa teiciens: "Tautas vēstures izpētei nepieciešami muzeji (…) Valsts būtei nav vēstures, nav garīga pamata" 20. gados faktiski ienesa Latvijas kultūrā un muzeju dzīvē pilnīgi jaunus uzstādījumus, ko ir vērts darīt zināmus plašākai sabiedrībai.

Muzejs tapa pēc Raiņa ieceres un ar aktīvu paša dzejnieka līdzdalību. Tas bija pirmais dzejniekam veltītais muzejs Latvijā, kas Durbes pilī pastāvēja astoņus gadus. Muzeju izveidoja un pirmajā sezonā vadīja Latvijas skolotāju savienības grāmatu veikala pārdevējs Fr. Rokpelnis. Turpmākos gados muzejā brīvprātīgi strādāja un ekskursijas vadīja Tukuma apriņķa skolotāju arodbiedrības biedri, tostarp skolotāja Vera Lejmalniece un kordiriģents Jānis Frišenbrūders.

Jau muzeja oficiālās atklāšanas laikā izskanēja runas, ka muzejam tomēr būtu jāatrodas Rīgā. Arī Aspazija vairākkārt izteica domu par nepieciešamību muzeju pārvietot uz Rīgu. Jautājums aktualizējās pēc Latvijas Skolotāju savienības slēgšanas un 1937. gada rudenī visi 93 priekšmeti un 3647 grāmatas bija pārvestas uz Rīgu un nodotas Pedagoģiskajam muzejam. Lielākā daļa šo priekšmetu nokļuva tagadējā Rakstniecības un mūzikas muzejā un bijuši Raiņa un Aspazijas muzeju ekspozīcijās.

Raiņa laikabiedri muzeja atklāšanā sapņoja, ka "Durbe ar laiku būs mums tas pats, kas vāciem un Gētes cienītājiem – Veimāra, kas krieviem – Jasnaja Poļana. Patlaban mēs vēl nespējam aptvert Raiņa garīgo un cilvēcisko lielumu. Viņš ir kā milzīgs kalns, kura varenumu tuvumā nevar apjaust. Paies gadi, nāks jaunas paaudzes un tikai tās spēs pilnīgi un objektīvi novērtēt Raiņa ģēniju."

Jau ziņots, ka, svinot Raiņa 150. gadu jubileju, ar Tukuma novada domes un Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKF) atbalstu tiek īstenots Tukuma muzeja projekts “Raiņa istaba Durbes pilī Tukumā”. Tā iecere ir atjaunot Raiņa istabu Durbes pilī Tukumā, izmantojot tos priekšmetus, kas reiz bijuši Raiņa muzejā un Raiņa dzīvoklī Durbes pilī, kuri līdz šim nav izmantoti Raiņa un Aspazijas muzeju ekspozīcijās un arī netiek plānoti šo muzeju jaunajās ekspozīcijās pēc to rekonstrukcijas.

Jaunā eskpozīcija akcentē ne tikai izcilo dzejnieku personiskās dzīves un daiļrades aspektus, kas saistīti ar Durbi, bet atspoguļo arī Agrārreformas norisi un pievēršas norisēm neatkarīgās Latvijas valsts pirmajās desmitgadēs. Ekspozīcijas autori iecerējuši izveidot arī nelielu katalogu, kurā atspoguļos Durbes iegūšanas procesu, attiecības ar Latvijas skolotāju savienību un pirmā Raiņa muzeja veidošanas principus un praksi.

Raiņa un Aspazijas jubilejas gada svinību ietvaros visa gada garumā Tukumā iecerētas vairākas literāri muzikālas pēcpusdienas un koncerti, kā arī īpaša radošā programma skolēniem "Raiņa stunda Durbes pilī". Ekspozīcija iekļauta arī Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas programmā "Pastāvēs, kas pārvērtīsies!".

 
Atgādinām, ka Durbes pils piedalās arī akcijā "Rainis un Aspazija klauvē!".

Ziņu sagatavoja:

© Pastāvēs, kas pārvērtīsies.


http://www.aspazijarainis.lv

Tagi: Aspazija, Rainis