Pirmdien, 6. jūlijā, studentu korporācijas "Fraternitas Livonica" telpās (Rīgā, Veru ielā 6) no Zviedrijas tika atvests pirms 100 gadiem dzimušā slavenā latviešu vēsturnieka, rakstnieka un publicista Dr. Ulda Ģērmaņa (1915–1997) rakstāmgalds.

Pie šī rakstāmgalda viņa Stokholmas dzīvoklī Solnā, Pūlhema ielā 6 tapuši daudzi pazīstami U.Ģērmaņa darbi, kā arī viņa plašā korespondence ar tuviem un tāliem draugiem un domubiedriem. Pie šī paša rakstāmgalda Uldis Ģērmanis pārrunāja Latvijas vēstures jautājumus un politikas aktualitātes ar daudziem latviešu vēsturniekiem, rakstniekiem, kultūras darbiniekiem, politiķiem un žurnālistiem.

U. Ģērmanis ir daudzu publikāciju un grāmatu autors. 1959. gadā pirmo reizi tika izdoti viņa "Latviešu tautas piedzīvojumi" - viens no visu laiku visvairāk pārpublicētajiem latviešu autora literārajiem darbiem. U.Ģērmaņa talantīgie un vēsturiski precīzie darbi ar viņa interesanto un ironiski aso publicistikas stilu un dziļajām padomju iekārtas, "sovjetoloģijas" un padomju slepeno dienestu darbības zināšanām ir atstājuši ļoti lielu ietekmi uz mūsdienu latviešu psiholoģiju un pasaules skatījumu. Vēl aizvien daudziem padomju laika oficiālajiem kultūras darbiniekiem ir bail no Ulda Ģērmaņa mantojuma, kas tapis pie šī rakstāmgalda. Dr. U. Ģērmanis bija labi pratis parādīt KGB un PSRS okupācijas varas veidoto barotni padomju Latvijas kultūras darbinieku kultivēšanai un pieradināšanai, un represijas pret nepieradinātajiem un nepaklausīgajiem. No šīs padomju laiku kultivēto darbinieku plejādes kādu publisku atzīšanos esam dzirdējuši tikai no ļoti nedaudziem. Te ir jāizsaka visdziļākā atzinība akadēmiķim Dr. J.Stradiņam par savu drosmi un stingro stāju šogad publiski pastāstot par šo savas dzīves aspektu. Ar cerībām ir jānovēl arī pārējiem PSKP un "orgānu" kultivētajiem Latvijas kultūras darbiniekiem un toreizējiem miera cīnītājiem beidzot saņemties un "iznākt no skapja". It īpaši svarīgi tagadējos apstākļos, kad piepildās Ulda Ģērmaņa savulaik izteiktie paredzējumi par Krievijas attīstības cikliem, Krievijas valsts dabu un Krievijas draudu atjaunošanos. Toreizējie Latvijas PSR kultūras darbinieki, "miera cīnītāji" un "kultūras sakaru kopēji ar Rietumvalstīm" varētu šī brīža Latvijas neatkarības stiprināšanas vārdā padalīties atmiņās un faktos par savu toreizējo cīņu par "mieru un Rietumvalstu atbruņošanos" (U. Ģērmaņa citāts) un citiem propagandas kara aspektiem.

Kopā ar vēsturisko rakstāmgaldu studentu korporācija "Fraternitas Livonica" veidos arī Ulda Ģērmaņa darbu un relikviju ekspozīciju. Šajos darbos varam iepazīt padomju (un nedaudz arī vācu) laikos izmantotos propagandas un graujošās darbības paņēmienus, un šīs zināšanas visai labi var izmantot arī tagad. Jo kā par Krievijas specdienestu darbību mēdza teikt Uldis Ģērmanis "Nāk jauni laiki un jauni un moderni cilvēki, un tāpēc vecie blēdību paņēmieni nekļūst nemoderni ".

Uldis Ģērmanis bija studentu korporācijas "Fraternitas Livonica" biedrs un aktīvi atbalstīja tās darbību. Pie U.Ģērmaņa Stokholmas dzīvokļa rakstāmgalda tika izplānota un īstenota ļoti nozīmīgās "17 latviešu komunistu vēstules" izplatīšana pasaulē 1972. gadā. Šo Eduarda Berklava organizēto vēstuli no Latvijas nelegāli izveda cits livoniķis - Artūrs Pormals. Pieminot Ulda Ģērmaņa darbību, studentu korporācijas telpās Veru ielā 6 tiks veidota viņa darbu un piemiņas ekspozīcija. Mēs izsakām lielu pateicību Ulda meitai Gunai un dēlam Jānim par ziedoto nenovērtējamo relikviju – Ulda Ģērmaņa rakstāmgaldu, pie kura ir tapuši daudzi Latvijas vēsturē ļoti nozīmīgi darbi. Plašākai publikai Ulda Ģērmaņa rakstāmgalds un citas relikvijas būs apskatāmas studentu korporācijas "Fraternitas Livonica" viesu vakaros katra semestra sākumā un citos publiskos pasākumos.

Ulda Ģērmaņa 100. dzimšanas dienai veltītā konferencē šā gadā 3. oktobrī Kara muzejā varēsim vairāk uzzināt par šī izcilā latviešu tautas dēla dzīves gājumu un sasniegumiem.

 
Papildu informācija:


Fraternitas Livonica Filistru biedrība
Veru iela 6, Rīga


Mag. Hist. Jānis Amols, "Fraternitas Livonica" filistrs, mob. 29642583

Dr. Agris Auce, "Fraternitas Livoinica" filistrs, mob. 29242066

Tagi: Uldis Ģērmanis, Fraternitas Livonica