Tiesas lēmums izbeidzis cīņu par īpašuma tiesībām uz pierakstiem, kurus rakstnieks Francs Kafka atstāja savam draugam Maksam Brodam, lai viņs tos iznīcinātu pēc paša autora nāves, vēsta izdevums "The Guardian".

Izraēlas tiesa piešķīrusi retu rakstnieka manuskriptu kopumu valsts nacionālajai bibliotēkai, tā izbeidzot ilgu tiesas procesu. Spriedumā Telavivas iedzīvotājai Evai Hofai pavēlēts viņas īpašumā atrodamos rakstnieka dokumentus iesniegt Izraēlas Nacionālajai bibliotēkai.

Kafka nomira 1924. gadā, un lielākā daļa viņa darbu tika publicēti pēc viņa nāves. Autors, kurš rakstīja vācu valodā, uzticēja savus manuskriptus un darbus savam draugam Maksam Brodam, lūdzot viņu sadedzināt tos pēc savas nāves. Taču Brods nepiepildīja Kafkas pēdējo vēlēšanos un paņēma pierakstus sev līdzi uz Palestīnu, kad bēga no nacistu vajāšanas 1939. gadā.

Brods, kas mira 1968. gadā, novēlēja Kafkas darbu kopumu, arī nepublicētus darbus, savai sekretārei Esterei Hofai. Viņai tika dots uzdevums "publicēt viņa darbus un pēc pašas nāves nodrošināt Kafkas literāro īpašumu glabāšanu atbilstošā iestādē", atklāja tiesas materiāli.

1973. gadā pēc tam, kad atklājās, ka Hofa piedāvājusi Kafkas manuskriptus izsolē ārzemēs, Izraēlas ģenerālprokurors brīdināja viņu, ka "saskaņā ar Broda testamentu viņa nedrīkst atbrīvoties no šiem dokumentiem".


Kad Estere Hofa nomira 2007. gadā, kolekcija tika nodota viņas divām meitām. Abas 2008. gadā uzsāka tiesvedību, uzstājot, ka literārie materiāli pieder viņām.

Taču 2012. gadā tiesa noraidīja viņu prasību. Šonedēļ pieņemtajā 62 lappušu biezajā tiesas spriedumā Telavivas apgabaltiesa atbalstīja pirms trim gadiem pieņemto lēmumu, noraidot Evas Hofas vienīgās izdzīvojušās meitas apelāciju.

Tiesa pieņēma bibliotēkas argumentu, ka "Broda pēdejā vēlēšanās bija, lai Kafkas dzīves darbs un materiālais mantojums visā pilnībā tiktu uzticēts publiskajiem arhīviem”. Bibliotēka bija norādījusi, ka Hofu ģimene lielāko daļu kolekcijas bija noglabājusi bankas seifā un dažas daļas no tā jau pārdevusi augstākajam solītājam. Daži no Kafkas tekstiem nonāca Vācu Literatūras arhīva kolekcijā, kas atrodas Marbahā.

Izraēlas Nacionālā bibliotēka galvo, ka nu beidzot manuskriptu kolekcija tiks publicēta tiešsaistē, un to varēs aplūkot jebkurš interesents.

Tagi: Manuskripti, Kafka