Viļņa, LETA--ELTA. Lietuvas Nacionālajai Martīna Mažvīda bibliotēkai svinīgi nodots pirmais no četriem Lietuvas nacionālā atlanta sējumiem.

Šāds atlants tiek izdots pirmo reizi Lietuvas valsts vēsturē kā kopīgs Nacionālā zemes dienesta un Viļņas universitātes ilgtermiņa projekts, kura ideja lolota jau no 1995. gada.

Kā norāda izdevēji, nacionālais atlants ir izsmeļošs enciklopēdiska rakstura kartogrāfisks izdevums, kas simbolizē valsts politisko neatkarību un teritoriālo vienotību. Tajā objektīvi apkopota informācija par dabas resursiem, ekonomiku, sociālajām un kultūras parādībām, izglītību, zinātni un vēsturi.

"Esam pārliecināti, ka šis prestižais izdevums palīdzēs spodrināt Lietuvas valsts reputāciju," sacījis Nacionālās Martīna Mažvīda bibliotēkas direktors Renalds Gudausks, saņemot atlanta pirmo sējumu kā dāvanu Valsts dienā.

Atlanta pirmajam sējumam ir divas daļas - "Lietuva pasaulē un Eiropā" un "Daba un ainava". Tajā apkopotas 224 tematiskas konkrētu autoru izstrādātas kartes, kas papildinātas ar aprakstiem un ilustrācijām.

Atlanta karšu pamatmērogs ir 1:1 000 000, bet tās tematiskās kartes, kur tik liela detalizācija nav vajadzīga, izstrādātas mērogā 1:1 500 000, 1:2 000 000, 1:4 000 000.

Par Lietuvas administratīvā iedalījuma pamatu izraudzītas pašvaldību robežas, bet dažās kartēs redzamas arī apriņķu robežas. Vēsturiskajās kartēs sniegtas attiecīgā laika administratīvā iedalījuma robežas.

"Risinot stratēģiskos valsts attīstības jautājumus, valsts identitātes veidošanas uzdevumus, nacionālais atlants ir viens no svarīgākajiem izdevumiem. Tas sniedz objektīvu informāciju par visdažādākajām valsts pastāvēšanas un funkcionēšanas jomām. Nacionālais atlants ir neatņemama valsts identitātes daļa," uzsvērusi Nacionālā zemes dienesta direktore Daiva Gineikaite.

Lietuvas nacionālais atlants izdots 500 eksemplāru metienā. Tas nav nopērkams grāmatnīcās, bet pieejams Lietuvas Nacionālajā Mažvīda bibliotēkā, Viļņas universitātes bibliotēkā, Lietuvas Zinātņu akadēmijas bibliotēkā un Kauņas apriņķa publiskajā bibliotēkā, savukārt ar elektroniskajām atlanta kartēm var iepazīties Lietuvas telpiskās informācijas portālā.