18. jūnijs Ūziņu bibliotēkai un tās vadītājai Gunitai Kulmanei izvērtās kā ļoti spraiga, interesanta un emocionāliem notikumiem bagāta diena. Bibliotēku apciemoja psihoterapeits Viesturs Rudzītis, lai pētītu dzejnieces Aspazijas saknes, viņas dzimto vietu, un vietas, kuras Aspazija aprakstījusi savās atmiņās.

Reizē ar viņu bibliotēkā ieradās arī rakstniece Inguna Bauere un vides un radio žurnāliste Anitra Tooma, kuras bija ieradušās, lai izpētītu b-kā atrodošos materiālus par Ūziņu izcilo farmācijas doktoru Eduardu Svirlovski.


Tā kā šī nebija bibliotēkas darbadiena, tad visas dienas garumā varējām kopīgi apmeklēt vietas, kurām Aspazijas dzīvē bija būtiska nozīme un par kurām viņa ir rakstījusi savās atmiņās.


Aspazijas māte Margrieta Freimane bija dzimusi Ūziņu pagasta "Būdnieku"  mājās.  Mājas piederēja viņas tēvam Dāvim Freimanim, kurš Ūziņos bija gan pagasta vecākais, gan pagasta tiesnesis.

 

Vispirms devāmies uz  Lielplatones pagastu, lai apskatītu "Spuru" mājas  vietu, kur bija dzīvojusi Aspazijas mātesmāsa Anna Gintere. Pēc tam devāmies uz Jēkabnieku pagastu, lai aplūkotu "Gudēnu" un "Cūcēnu" mājas. Par Gudēnu māmiņu Lavīzi Aspazija bija rakstījusi ar īpaši lielu siltumu. Turpat netālu atradās "Cūcēnu"  mājas,  kurās bija dzimusi Aspazijas vecāmāte Lavīze Neiberga (precējusies ar Būdnieku Freimani). Jēkabnieku pagastā mums bija lielisks gids – bibliotēkas vadītāja Jautrīte Joze.


Tālāk mūsu ceļš veda uz Zaļās muižas baznīcu, kur bija iespēja kopīgi ar atsaucīgo draudzes arhivāri Aritu Liepiņu ielūkoties baznīcas grāmatās un dzirdēt ļoti interesantu stāstījumu par Zaļeniekiem.


Īsas pusdienas Ūziņos, manas mammas Ligitas skaistā dārza apskate, un pētījumi atkal  turpinājās Ūziņu apkārtnē – apskatījām "Būdnieku" mājas vietu, "Kūpeņu" mājas, kurās arī Aspazija bieži bērnībā ciemojās. Pēc tam ceļš veda uz  Ūziņu Priežu kapiem, kur atdusas Aspazijas vectēvs Dāvis Freimanis, un daudzi citi dzimtas locekļi (apmēram 15 cilvēki).


Vakarpusē, kad V. Rudzītis devās mājup, mūsu diena vēl nebeidzās. Tā kā A. Tooma un I. Bauere bija atbraukušas, lai iegūtu informāciju par E.Svirlovski, tad bibliotēkā A.Tooma ierakstīja interviju radioraidījumam "Zaļais vilnis", kurš skanēs 27. jūnijā.
Rakstniece Inguna Bauere savukārt ir iecerējusi uzrakstīt interesantu rakstu par mūsu izcilo farmaceitu, kura mūžs bija veltīts zinātnei un augu izpētei.


Kad plašais materiālu krājums par zinātnieku  bibliotēkā bija izpētīts un pārfotografēts, vēlā vakara stundā devāmies uz E. Svirlovska dzimtas mājām – Ūziņu "Dimzēniem", kur notika intervijas turpinājums ar saimnieku Edgaru Svētiņu. Tikām laipni uzņemtas,  pacienātas ar gardām vakariņām un saimnieks bija parūpējies arī par nakšņošanas iespēju tālajām viešņām. Vakara noslēgums bija lielisks un emocionāli piesātināts – ar saimnieka Edgara dziedātām dziesmām.


Dimzēni ir īpaši arī ar to, ka šeit šobrīd norisinās seriāla "Saplēstā krūze" filmēšana. I.Gorodeckas vadībā top 12. sēriju darbs pēc A. Dziļuma romāna motīviem, kurš nākamā gada sākumā būs skatāms LTV1.


Tā kā filmēšanas vietas Ūziņos "atradu" es, tad visu laiku ir cieša sadarbība ar filmēšanas komandu. Jāteic, ka tā ir brīnišķīga iespēja atrasties uzņemšanas  laukumā un vērot bezgala interesanto filmēšanas procesu. Drīz filmēšana sāksies arī Ūziņu vējdzirnavās (dzirnavnieka lomā A. Krancmanis). Filmēšanas laukumā fotografēju un piefiksēju notiekošo – rezultātā bibliotēkas novadpētniecības krājumā būs jauna mape par šo lielisko notikumu Ūziņos.


Šā bija viena pasakaina diena pašā vasaras viducī. Esmu laimīga, ka bija iespēja satikt un iepazīt šos lieliskos cilvēkus (īpašs prieks, ka varēju satikt savu visiemīļotāko latviešu grāmatu autori I.Baueri).


Arī bibliotēkai bija vērtīgs ieguvums – gan I.Baueres un V. Rudzīša grāmatas, gan žurnāla "Vides Vēstis komplekts.

Ziņu sagatavoja:

Gunita Kulmane
Ūziņu bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 63086657; 29420785