Sagaidot Ventspils 725. dzimšanas dienu, Ventspils bibliotēka izsludina literāro darbu konkursu "Mani 725 vārdi Ventspilij".

Konkursa "Mani 725 vārdi Ventspilij" mērķis ir oriģinālā veidā, izmantojot jebkuru literatūras žanru,  aicināt autorus izteikt  savas sajūtas par Ventspili.

Konkursā iesniegtos darbus vērtēs komisija, kuras sastāvā darbosies Ventspils bibliotēkas, laikraksta "Ventas Balss", Ventspils muzeja un Starptautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas pārstāvji.

Labāko darbu autori saņems balvas - dāvānu kartes no J. Rozes grāmatnīcas. Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti Grāmatu svētkos, kas norisināsies 1. augustā Rātslaukumā.

 

 
Konkursa "Mani 725 vārdi Ventspilij" nolikums

 

Konkursu izsludina
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils bibliotēka", adrese Akmeņu iela 2, Ventspils.
 
Konkursa mērķis
izmantojot jebkuru literatūras žanru, izteikt vārdos savas sajūtas par Ventspili.
 
Konkursa dalībnieki
konkursā var piedalīties ikviens, kurš uzrakstījis konkursa nolikumam atbilstošu un līdz šim nepublicētu darbu latviešu valodā.
 
Iesniedzamais konkursa darbs
daiļdarbs (autora brīvi izvēlētā žanrā), kura apjoms nepārsniedz 725 vārdus (aptuveni A4 formāta lapa). Darbs jānoformē datorrakstā (Times New Roman, burtu lielums 12 punkti, atstarpe starp rindām 1,5 punkti).
 
Darba iesniegšana
personīgi līdz 27. jūlija plkst. 12.00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2, III stāvā, vai pa pastu (pasta zīmogs – 24. jūlijs), vai elektroniski biblioteka@ventspils.lv .  
Darbam jāpievieno slēgta aploksne, kurā norādīts autora vārds, uzvārds, vecums, nodarbošanās un kontaktinformāciju (e-pasta adrese vai telefona numurs). Uz aploksnes jānorāda iesniegtā darba nosaukums.
 
Vērtēšanas kritēriji
•    darba atbilstība konkursa nolikumam
•    satura mērķtiecīgs izklāsts
•    domas oriģinalitāte
 
Darbu vērtēšanas komisijas sastāvs
Astra Pumpura - Ventspils bibliotēkas direktore
Olita Šteinmane - Ventspils bibliotēkas direktores vietniece,
Gundega Mertena - laikraksta "Ventas Balss" galvenā redaktore,
Andra Konste - Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas direktore,
Margarita Marcinkeviča - Ventspils muzeja direktore.
 
Balvu fonds
J.Rozes grāmatnīcas dāvanu kartes kopsummā 100 EUR vērtībā.  Balvu fonda sadale, saskaņā ar vērtēšanas komisijas lēmumu, notiek pēc iesniegto darbu izvērtēšanas rezultātu apkopošanas.

Uzvarētāju paziņošana
konkursa uzvarētājus publiski paziņos un sveiks Grāmatu svētkos Rātslaukumā 2015. gada 1. augustā plkst. 13.30.

Telefons uzziņām: 63623231
E-pasts: biblioteka@ventspils.lv

Ziņu sagatavoja:

Olita Šteinmane
Ventspils bibliotēkas direktores vietniece


Tālr.: 63623231


E-pasts: olita.steinmane@ventspils.lv

Tagi: Konkursi, Ventspils