2015. gada 19. jūnijā plkst. 15.00 Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 81/5) notiks Latgales Kultūras centra izdevniecības 25 gadu jubilejas pasākums un literārā almanaha "Olūts" 20. laidiena, "Tāvu zemes kalendara 2016" prezentācija.