17. jūnijā Budapeštā vēstnieks Imants Lieģis tikās ar Etveša Lorānda Universitātes (Eötvös Lorand Tudomanyegyetem, ELTE) Humanitārās fakultātes dekānu Tamāšu Dežo (Tamas Dezso), lai nodotu Latvijas Nacionālās bibliotēkas grāmatu dāvinājumu, kas bija sagatavots pēc Latvijas prezidentūras ierosinājuma, kā arī Latvijas filmu DVD kolekciju.

Sarunā ar dekānu vēstnieks uzsvēra, ka nodot grāmatu dāvinājumu par Latvijas vēsturi un valodu ir īpaši zīmīgi tieši šodien, jo 17. jūnijā pirms 75 gadiem Padomju Savienība okupēja Latviju, un visus turpmākos piecdesmit gadus latviešiem ir bijis ļoti jāsargā sava valoda un kultūra. Vēstnieks pateicās dekānam par Baltijas valstu un īpaši - latviešu valodas mācīšanu universitātē.

Dekāns pateicās par dāvinājumu un uzsvēra, ka universitātes politika ir mācīt visas Eiropas valodas, un šobrīd fakultātē var apgūt 50 mūsdienu valodas. Viņš arī apliecināja stingru apņemšanos turpināt latviešu valodas apmācību. Universitāte stiprinās sadarbību ar Latvijas universitātēm, veicinot programmu, pasniedzēju un studentu apmaiņu. T. Dežo piedāvāja Latvijas valsts augstākajām amatpersonām vizīšu laikā Ungārijā uzstāties ar lekcijām ELTE universitātē.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas grāmatu dāvinājumā ir iekļautas grāmatas angļu valodā par Latvijas vēsturi, kultūru un valodu. Filmu izlasi veido 25 DVD kolekcija ar 70 filmu ierakstiem, kas tapusi, sadarbojoties Nacionālajam kino centram ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu.

Ziņu sagatavoja:

Ārlietu ministrijas


Informācijas un sabiedrisko attiecību departamenta


Preses un informācijas nodaļa

Tagi: Grāmatu dāvinājumi