15. jūnijā Latvijas vēstnieks Gints Jegermanis tikās ar Stokholmas Universitātes Baltu valodu nodaļas profesoru Pēteri Vanagu un pasniedzēju, filoloģijas zinātņu doktori Lilitu Zaļkalni, lai nodotu Latvijas Nacionālās bibliotēkas grāmatu dāvinājumu, kas bija sagatavots pēc Latvijas prezidentūras ierosinājuma.

Kolekcijā ir iekļautas grāmatas angļu valodā par Latvijas vēsturi, latviešu tautas kultūras mantojumu un valodu. Universitātes pārstāvji pateicās par dāvinājumu un pauda uzskatu, ka grāmatas būs labs papildinājums nodaļas bibliotēkai, un tas dos iespēju latviski nerunājošiem studentiem vairāk uzzināt par Latviju un labāk izprast tās vēsturi.

Profesors P.Vanags iepazīstināja vēstnieku ar Stokholmas Universitātes Baltu valodu nodaļas sadarbību ar partneriem citās Baltijas jūras reģiona valstīs, tai skaitā Rēzeknes augstskolu un Liepājas Universitāti. Studentu un mācībspēku apmaiņa Baltijas, Skandināvijas un Vācijas universitāšu starpā notiek NORDPLUS un ERASMUS programmu ietvaros. Profesors P. Vanags atzinīgi novērtēja izveidojušos sadarbību, kā arī studentu pieaugošo interesi par baltu valodām.

Vēstnieks pateicās universitātes pārstāvjiem par viņu ieguldījumu latviešu valodas pētniecībā.

 
Papildu informācija:
Latvijas vēstniecība Stokholmā
Tālr.: (+46) 8 700 63 00
Fakss: (+46) 8 14 01 51
E-pasts: embassy.sweden@mfa.gov.lv
http://www.mfa.gov.lv/lv/stockholm/

Tagi: Grāmatu dāvinājumi