No šī gada 11. jūnija Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 5. stāvā, Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavā apskatāma atjaunotā Cimēliju izstāde – sevišķi greznu, retu, neparastu un īpašu iespieddarbu ekspozīcija. Tā būs aplūkojama lasītavas darba laikā līdz šī gada 1. septembrim. Ieeja bez maksas.

Ar vārdu "Cimelia" (dažkārt lieto arī terminu "Rara") bibliotēku darbinieki un kolekcionāri apzīmē savu krājumu īpašus dārgumus – senas grāmatas, neparastus, maza vai liela formāta sējumus, greznus un sevišķi retus iespieddarbus, iluminētas (ar roku krāsotas) iespiestas un rokraksta grāmatas, ievērojamu kultūras darbinieku autogrāfus. Cimēlijas ir tā retumu glabātāju krājuma daļa, kas kalpo ne tikai prātam, bet arī apmeklētāju acu priekam.

Par cimēlijām kļūst ne tikai seni un īpaši izdevumi, dažkārt grāmata iegūst sevišķu nozīmi, pateicoties īpašniekam, kas sarūpējis savam eksemplāram individuālu iesējumu, bagātinājis tekstu ar piezīmēm, labojumiem vai papildinājumiem.

Šajā ekspozīcijā īpaša uzmanība jāpievērš pirmajai Rīgā iespiestajai grāmatai latviešu valodā – 1615. gada luterāņu rokasgrāmatai. Šogad aprit 400 gadu, kopš klajā nācis šis Nikolaja Mollīna (ap 1550./1555.–1625.) tipogrāfijas iespieddarbs.

Izstādē ir iespēja iepazīt arī vairākas grāmatas no LNB inkunābulu kolekcijas: pašu vecāko 15. gadsimta iespiedumu – Maincā izdoto Heinriha Herpfa "Spiegel der Vollkommenheit" ("Pilnības spogulis", 1466), vērienīgā tipogrāfa Antona Kobergera Nirnbergā iespiesto Vergīlija sacerējumu izlasi (1492) un vienīgo LNB glabāto angļu inkunābulu – "Vinkina de Vordes" ("Wynkyn de Worde") spiestuvē Vestminsterē klajā laisto Sv. Hieronīma darbu "Vitae sanctorum patrum" ("Svēto tēvu dzīves apraksti", 1495).

Skatītāju uzmanības vērti ir arī saturā daudzveidīgie nākamo piecu gadsimtu retumi. Pārstāvēti ir LNB kirilicas iespiesto pareizticīgās baznīcas grāmatu, Bībeļu, literatūrzinātnes un medicīnas izdevumu un citu grāmatu paraugi. Vienlaikus izstādīta vācu karalisko dzimtu un augstmaņu zīmogu kolekcija, senas kartes un fotogrāfijas, miniatūrgrāmatiņas un citas raritātes.

Cimēliju izstādi veidoja LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa (Ināra Klekere, Lilija Limane, Vita Mekša, Stella Hermanovska, Sanita Briežkalne, Velta Knikste, Ināra Buce).

 
 
  
Papildu informācija:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību speciālists
Komunikācijas departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv

Tagi: Izstādes, Retās grāmatas, Senie izdevumi