Pirms nedēļas, 29.maijā, atgādinot par lasītprasmes un lasītprieka nozīmīgumu personības izaugsmē, jau trešo reizi norisinājās Lasīšanas dienas zibakcija, pie iemīļotākajām grāmatām aicinot pulcēties lielus un mazus lasītājus visā Latvijā. Pasākuma organizatori vēlas pateikties visiem, kuri piedalījās un atbalstīja Lasīšanas dienas zibakciju.

Ikviens bija aicināts izvēlēties mīļāko grāmatu, piemērotāko vietu, uzaicināt lasāmbiedrus un dalīties lasītpriekā no jebkuras vietas Latvijā vienuviet lasot katrs savu līdzpaņemto grāmatu vai e-grāmatu lasītājos. Lasīšanas dienu aizsāka Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāns, profesors Andris Grīnfelds un "Apgāda Zvaigzne ABC" vadītāja Vija Kilbloka ar uzrunu Esplanādē pie Raiņa pieminekļa.

Daudzi no lasītmīlošiem aktīviem cilvēkiem ir atsūtījuši savas fotogrāfijas no pasākumiem un akcijas vietām, kurās piedalījušies, tās var aplūkot, ierakstot mirkļbirku #LatvijaLasa mikroblogošanas vietnē Twitter, kā arī LU PPMF vietnē un LU fotoarhīvā.

Pats svarīgākais ir lasīšanas vērtība un būtiski ir piedalīties un paust savu attieksmi ar savu rīcību. Visā Latvijā bija vērojama aktivitāte un lasītprieks atspoguļojās gan dalībniekos un uzņemtajās fotogrāfijās. Daudzviet Latvijā šajā dienā notika arī dažādi pasākumi, kas vērsti uz lasītprasmes veicināšanu. Visā pasaulē notiek gan lasītprasmes veicināšanas akcijas, gan citas zibakcijas, kurās sabiedrība aktīvi iesaistās, akcentējot zināmas vērtības, kuras ir būtiskas konkrētā valstī un konkrētajā laika periodā. Tas veicina pilsonisko līdzatbildību un individuālo iesaisti kopējās sabiedrībās labā. Mūsu iesaistīšanās parāda arī mūsu ģimenei, kas mums ir svarīgi un ko vēlamies pateikt saviem bērniem. Tādēļ, apsveicamas ir vecāku aktivitātes, lasot grāmatas saviem mazākajiem bērniem, arī zibakcijas laikā.

Aicinām sūtīt savas fotogrāfijas uz e-pastu lasisanasdiena@lu.lv un arī izmantot mirkļbirku #LatvijaLasa

Par lasīšanas dienu
Lasīšanas diena ir daļa no ESF projekta "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei", ko īstenoja LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte sadarbībā ar sešām Latvijas augstskolām, 15 pašvaldībām, 39 izglītības iestādēm, piecām nevalstiskajām organizācijām un IZM Valsts izglītības un satura centru. Plašāk: www.atbalsts.lu.lv.

Par Latvijas Universitāti
Latvijas Universitāte dibināta 1919. gadā un ir lielākā un tradīcijām bagātākā augstākās izglītības iestāde Latvijā. Visas 134 LU īstenotās studiju programmas ir akreditētas. Tās 13 fakultātēs un 19 institūtos strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Šobrīd Torņakalnā top LU Akadēmiskais centrs - Baltijā modernākais augstākās izglītības un zinātnes komplekss, kurā tiks izvietotas fakultātes, zinātņu centri un ar zinātni un studijām saistīta infrastruktūra.

 
Papildu informācija:
Gunta Kraģe, Dr.sc.admin.
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāna palīdze
Tālr.: 67034004; 29408743
www.ppmf.lu.lv

Tagi: Lasīšana, Zibakcijas, Lasīšanas dienas zibakcija