Rīga, LETA. Kultūras ministrija (KM) plāno slēgt līdzdarbības līgumus ar piecām nevalstiskajām organizācijām (NVO), kuras konkursā ieguvušas iespēju sniegt atbalstu organizācijām Latvijas reģionos.

Kā liecina informācija KM mājaslapā, ministrija slēgs līgumus "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ar organizācijām visos Latvijas novados. Rīgas reģionā mazākām NVO palīdzēs biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse", Zemgalē - biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs", Kurzemē - biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs", Vidzemē - nodibinājums "Valmieras novada fonds", bet Latgalē - biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs".

KM šīm organizācijām uzdevusi stiprināt reģionālo NVO kapacitāti un veicināt to savstarpējo sadarbību, kā arī sadarbību ar vietējām pašvaldībām, komersantiem un kultūras iestādēm. Lai to paveiktu, vajadzīgs nodrošināt pieejamu un saprotamu informāciju reģiona NVO to efektīvai darbībai un līdzdalībai, kā arī sniegt bezmaksas konsultācijas NVO tām aktuālos jautājumos.

Konkursa uzvarētājiem būs jāorganizē informatīvi pasākumi par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistot pašvaldības, bibliotēkas, kultūras centrus, muzejus, izglītības iestādes. KM uzdevumu īstenotājam būs jāorganizē pasākumi, kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes un attieksmes profesionāļiem un plašākai sabiedrībai visās vecuma grupās, kā arī tādus pasākumus, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas dzīves uzlabošanā.

Katrā reģionā uzdevums būs arī veicināt starpkultūru dialogu sekmējošus pasākumus reģionā, kas vērsti uz savstarpējas izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu.

Uzdots atbalstīt arī reģiona mazākumtautību NVO. Lai veicinātu mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, nepieciešams atbalstīt dažādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību.

Konkursā atbalstītajām organizācijām būs pienākums sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību, kā arī veicināt Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību, tostarp sekmējot sadarbību starp romu kopienu un pašvaldību, kā arī sociālajiem partneriem. Uzdevumu veicējiem jāņem vērā Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu kopums, kā arī jāatbalsta romu kopienas kultūras identitātes saglabāšana un starpkultūru dialogs.

"Latvijas Pilsoniskā alianse" uzdevumu izpildei saņems 31 993 eiro, bet citu reģionu organizācijas - 32 000 eiro.

Ziņu sagatavoja:

Zane Neimane


© LETA

Tagi: NVO, Nevalstiskās organizācijas, Pilsoniskā sabiedrība