2015. gada 8. un 9.jūnijā plkst 9.00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (LUSZF) (Rīgā, Lomonosova ielā 1A, 405. auditorijā) notiks 2014./2015.a.g. bakalaura darbu aizstāvēšana Informācijas pārvaldības studiju programmā.

 

Bakalaura gala pārbaudījumu komisijas sastāvs:

  • Komisijas priekšsēdētāja: Daina Pakalna, Dr.philol.;
  • Priekšsēdētājas vietnieks: Viesturs Zanders, Dr.philol.;
  • Sekretāre: Vineta Gerkena, Dr.philol.;
  • Locekļi: Līga Krūmiņa, Dr.philol., Baiba Holma, Dr.philol.

 

2015. gada 8. jūnijā, sākums plkst. 9.00

 

N.p.k.

Uzvārds, vārds

Bakalaura darba nosaukums

Bakalaura darba vadītājs

Recenzents

1.

Birziņš Dāvis

Sociālo vietņu lietotāju grupu identificēšana un analīze

Doc. B. Holma

Lekt. I. Kalniņa

2.

Broka Alise

Drukāto uzziņu avotu izmantošana informācijas meklēšanā

Lekt. V. Gerkena

Lekt. I. Kalniņa

3.

Cimermane Selga

Digitālo kolekciju veidošana Latvijas muzejos

Doc. L. Krūmiņa

doc. B. Holma

4.

Civilko Līga

Līgas Civilko dzimtas vecāko pārstāvju atmiņas par bērnību un skolas laikiem

Doc. D. Pakalna

Prof. V. Zanders

5.

Krastiņa Sintija

Žurnāla "Rosme" satura bibliogrāfiskais rādītājs 2001.-2005.gadam un 2011.-2014.gadam

Lekt. V. Gerkena

Prof. V. Zanders

6.

Kudure Lauma

Bibliotēka - "trešās mājas". Lasītavu izmantošana bibliotēkā

Lekt. V. Gerkena

Doc. B. Holma

7.

Laivenieks Jānis

Franču daiļliteratūras tulkojumi latviešu grāmatniecībā no 2001.gada

Prof. V. Zanders

Doc. L. Krūmiņa

8.

Liepa Marta

Latvijas Mākslas akadēmijas bibliotēkas krājuma pieejamība

Doc. B. Holma

Prof. V. Zanders

9.

Lozda Santa

Bibliotekāru apmierinātība ar darbu: dažādu aspektu izpēte akadēmiskajās bibliotēkās

Lekt. I. Kalniņa

Lekt. V. Gerkena

10.

Lukoševičus Almands

Novadpētniecība par Doles Tautas namu

Lekt. I. Kalniņa

Prof. V. Zanders

11.

Luriņa Ieva

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas novadpētniecības darba virzieni

Doc. D. Pakalna

Doc. L. Krūmiņa

12.

Miška Aiva

Latvijas vidusskolēnu viedokļi par informācijas speciālistu

Doc. B. Holma

Lekt. V. Gerkena

13.

Renckulbergs Arvis

E-resursu repozitoriji Latvijas lielākajās augstskolās: repozitorija pārvaldības politika

Doc. L. Krūmiņa

Doc. B. Holma

14.

Širskova Sofija

VEF Kultūras pils darbība 20. gadsimta 60. - 80. gados

Doc. D. Pakalna

Prof. V. Zanders

 

 

2015. gada 9. jūnijā, sākums plkst. 9.00

 

N.p.k.

Uzvārds, vārds

Bakalaura darba nosaukums

Bakalaura darba vadītājs

Recenzents

1.

Glaudāns Ronalds

Bibliotēku katalogu lietojamības novērtējums

Doc. B. Holma

Lekt. I. Kalniņa

2.

Kleinšmite Ilze

Vikipēdija un tās izmantošana studiju procesā

Doc. B. Holma

Lekt. I. Kalniņa

3.

Kuate Laura

Gaviezes pagasta senlietu krātuves "Atmiņu pūrs" izveides nozīme vēstures liecību saglabāšanā un novadpētniecības attīstībā

Prof. V. Zanders

Lekt. I. Kalniņa

4.

Mika Madara

Norāžu sistēma Jūrmalas skolu bibliotēkās

Doc. D. Pakalna

Lekt. V. Gerkena

5.

Pavlova Justīne

Puriņu dzimta atmiņu stāstos

Doc. D. Pakalna

Prof. V. Zanders

6.

Priedeslaipa Sintija

Reģionu galvenās bibliotēkas sociālajos tīklos "Draugiem.lv", "Facebook" un "Twiter"

Lekt. I. Kalniņa

doc. B. Holma

7.

Purviņa Anna

Literārie darbi bērnu rotaļās

Doc. D. Pakalna

Lekt. V. Gerkena

8.

Roderte Evija

Diriģents Jānis Dreimanis atmiņu stāstos un dokumentos

Lekt. I. Kalniņa

Prof. V. Zanders

9.

Saulīte Ieva

Lietotāju raksturojums Bauskas novada bibliotēkās

Lekt. V. Gerkena

Doc. B. Holma

10.

Šarka Santa

Izstādes bibliotēkā kā bibliotēkas krājuma popularizēšanas līdzeklis

Lekt. V. Gerkena

Prof. V. Zanders

11.

Šumskiha Terēze

Viedtālruņu izmantošana informācijas ieguvei

Doc. B. Holma

Doc. L. Krūmiņa

12.

Ulēns Jānis

Lielo datu (Big data) izmantošanas iespējas pilsētas attīstībā

Doc. B. Holma

Dokt. L. Viļuma

13.

Zušmane Inese

Ceļojumu aprakstu izdošanas tradīcijas latviešu grāmatniecībā

Prof. V. Zanders

Doc. L. Krūmiņa

14.

Žabaļuna Rita

Digitālais mārketings bibliotēkā

Doc. L. Krūmiņa

Doc. B. Holma