Izsludināts ikgadējais jauno literatūras talantu konkurss ""Bērnu literatūras maģija - 2015 ".. visa pasaule atrodas debesīs. Debesis ieskauj visu pasauli"", kurā piedalīties aicināti bērni un jaunieši no visas Latvijas - sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu, ģimnāziju un arodskolu audzēkņi.

Dalībai konkursā jāsagatavo literārs darbs prozas vai dzejas formā, kas līdz š.g. 20.septembrim jāiesniedz klātienē Dikļu pagasta bibliotēkā vai jānosūta pa pastu uz adresi Dikļu pagasta bibliotēka, "Cielaviņa", Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV- 4223.

Konkursa darbi tiks vērtēti trīs grupās: 1.-4.klase, 5.-9.klase un 10.-12.klase. Iesniegto darbu izvērtēšanu veiks žūrijas komisija rakstnieka Vika vadībā no 21. līdz 30.septembrim, savukārt 9.oktobrī Dikļos notiks konkursa noslēguma pasākums un konkursa laureātu un dalībnieku apbalvošana, kā arī radošas aktivitātes skolēniem un izglītojošas lekcijas skolotājiem.

Jauno literatūras talantu konkursu organizē Kocēnu novada domes un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs.

Konkursa mērķi ir piesaistīt skolēnu interesi literārajai daiļradei, popularizējot latviešu bērnu literatūru, rosināt skolēnos iztēli un prasmi paust savas domas par sabiedrībā notiekošiem procesiem, kā arī attīstīt skolēnos spēju analizēt savstarpējās saskarsmes situācijas un izprast citādību.

Konkursa nolikums publicēts Kocēnu novada domes interneta mājas lapā www.kocenunovads.lv.

 

 
Papildu informācija:

Elīna Upīte
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
Kocēnu novada dome
Tālr.: 64207683
E-pasts: elina.upite@kocenunovads.lv
www.kocenunovads.lv

Tagi: Konkursi, Literatūra, Bērnu literatūras maģija 2015