2015. gada atbalstītais projekts "Kalējs kala debesīs" ir Stopiņu novada domes finansēto projektu konkurss, kurā Ulbrokas bibliotēka piedalās pirmo reizi. Projekta pamatā pavasara talka un bibliotekāru darba svētki dzejnieka Pētera Brūvera dzimtajās mājās "Kalēji".

Īss projekta apraksts

Stopiņu novada bibliotekāru tikšanās “Līčos” Pētera Brūvera dzimtajās mājās "Kalēji" ir jauna tradīcija, kad dzejnieka un atdzejotāja dzimšanas dienā tiek organizēta apkārtnes uzkopšana un labiekārtošana. Pavasara talka un apkārtnes sakopšana arī tēlaini ir salīdzināma ar rakstniecības radošumu, jaunatklāsmi un paliekošu vērtību veidošanu. Stopiņu novada bibliotekāru tikšanās vienlīdz ir arī Bibliotēku nedēļas un profesijas svētki, kas ir bibliotekāru dzīves un darba izpēte un novadpētniecības resursu pilnveides jautājums.

Dzejas dienas notikumiem un aktivitātēm ir vietējās nozīmes kultūrvēsturisks aspekts, kas veicina radošas un literāras vides saglabāšanu, attīstību un piederību savam novadam. Ar pašu iniciatīvi iedibināts, veidots un uzturēts pasākums rada atbildības sajūtu un pievienoto vērtību sabiedriskās domas līdzdalībai Stopiņu novada kultūras dzīves norisēs.

Nepieciešamības pamatojums

24. aprīlis - vietējās identitātes kultūraktivitāte, kas paredz talkas darbības rezultātā sakārtot un izveidot radošās dzejas izpausmēm atbilstošu vidi.

11. septembris – Dzejas dienas pasākums “Kalēju” mājas pagalmā. Stopiņu novada dzejnieka Pētera Brūvera valodas ainava, radošā elpa un skolu jaunatnes līdzdalība dzejas lasījumos.

Projekta mērķis

Pavasara talkas un apkārtnes uzkopšanas darbības rezultātā palīdzēt pavasarīgi sazaļot dārza un mežmalas ainavai – meža tīrīšana, puķu dobju veidošana. Saglabāt un uzturēt rakstniecības vides autentiskumu un veidot novada Dzejas dienu pasākumam piemērotu norises vietu. Organizēt Dzejas dienu pasākumu dzejnieka Pētera Brūvera dzimtajās mājas “Kalēji”.

Mērķa grupa

24. aprīlis - Stopiņu novada publisko un skolu bibliotēku darbinieki, kā arī ar bibliotekāra profesiju saistīti Stopiņu novada iedzīvotāji. Kopskaitā 20 – 25 pasākuma dalībnieki.

11. septembris - Stopiņu novada skolu un bibliotēku jaunatne, Pētera Brūvera dzejas cienītāji, interesenti un rakstniecības pārstāvji, aptuvenais dalībnieku skaits 50.

Partneri

Partneri - P/A “Saimnieks” Transporta un labiekārtošanas nodaļasvadītājs Atis Senkāns un Stopiņu novada apkārtnes labiekārtotāja - dārzniece Silvija Mazure.

Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkas vadītāja Kristīne Cimdiņa.

Paredzamais rezultāts

Talkas darbības rezultātā iegūta Stopiņu novada Dzejas dienām atbilstoša pasākuma norises vieta. Uzturēta dzejnieka Pētera Brūvera piemiņa un radošā iniciatīva. Rezultātā inovatīva bibliotēku nozares speciālistu aktivitāte, kas veicina novada bibliotēku kolektīvu saliedēšanu, kā arī bibliotēku darbinieku atpazīstamību sabiedrībā. Darba un profesijas svētki Bibliotēkas nedēļai Latvijā, kas tiek atzīmēta kopš 1997. gada. Stopiņu novadā, dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtajās mājās "Kalēji", Līči, Stopiņu novads – otro gadu.

Pirmoreiz, ārpus tradicionālajām telpām, Dzejas dienas “Kalējos” – jauna tradīcija pasākuma norisei Stopiņu novadā. Pēcpusdiena Pētera Brūvera personības atklāsmei un dzejas daudzfunkcionalitātei sadarbībā ar citām mākslas formām – mūziku, mākslu. Piedalās Stopiņu novada skolu jaunatne, bibliotēku lasītāji, interesenti un iestāžu darbinieki.

Projekta pieteicēja
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka

Projekta vadītāja
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane

Ziņu sagatavoja:

Daiga Brigmane


Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Tagi: Projekti, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka, Pēters Brūveris