16. maijā Rīgā un visos Latvijas reģionos jau vienpadsmito reizi tūkstošiem apmeklētāju pulcināja akcija "Muzeju nakts". Tās organizētāji ir apkopojuši apmeklētības statistiku.

Šī gada "Muzeju nakts" pasākumu tematika bija veltīta Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai. Ar dzejnieku daiļradi vai biogrāfiju saistītu programmu bija pieteikuši 136 muzeji, kā arī vairāk kā 30 citas ar kultūrvēsturisko mantojumu saistītas institūcijas – to vidū Latvijas Republikas Saeima, Ministru kabinets, Valsts prezidenta Kanceleja, Rīgas dome, bibliotēkas un skolas.

Kopējais "Muzeju nakts" reģistrēto apmeklējumu skaits tāpat kā 2014. gadā pārsniedz 200 tūkstošus. Muzejos ir reģistrēti 220 766 apmeklējumi. Jāatzīmē, ka šis ir tikai muzeju apmeklējumu skaits, tajā neietilpst citu institūciju apmeklētāji, kuru, kā zināms nebija mazumus – garās rindās viņi stāvēja gan pie Ministru kabineta, gan Saeimas nama, gan Rīgas domes ēkas.

Salīdzinot ar 2014. gadu, nedaudz ir palielinājies apmeklējumu skaits Rīgas muzejos, šogad sasniedzot 110 568 (2014.gadā 109 611). No Latvijas reģioniem visvairāk apmeklējumu ir bijis Vidzemē – 31 818 un Kurzemē – 29 439 apmeklējumi. Zemgalē un Pierīgā muzejos reģistrēti aptuveni 18 000 apmeklējumi, savukārt Latgales muzejos iegriezušies vairāk kā 12 tūkstoši apmeklētāji.

Rīgas apmeklētākie muzeji: Latvijas Kara muzejs (15 800), Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (10 264), Farmācijas muzejs (7937).

Apmeklētākais muzejs Vidzemē: Valmieras muzejs (9783).

Apmeklētākais muzejs Zemgalē: Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs (7371).

Apmeklētākais muzejs Kurzemē: Liepājas muzejs (8500).

Apmeklētākais muzejs  Latgalē: Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs ( 4880).

Kultūras ministrija pateicas visiem Latvijas muzeju darbiniekiem un akcijas koordinētājiem –  ICOM Latvijas Nacionālajai komitejai – par ieguldīto darbu, radot neaizmirstamus svētkus tūkstošiem muzeju apmeklētājiem.

"Muzeju nakts" ir starptautisks Eiropas mēroga pasākums, kas vienā un tajā pašā laikā notiek gandrīz visu Eiropas valstu muzejos. "Muzeju nakts" iniciatore ir Francijas Kultūras un komunikāciju ministrija. Informācija par akciju vietnē www.nuitdesmusees.culture.fr

Akciju "Muzeju nakts" Latvijā organizē Kultūras ministrija sadarbībā ar Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālo komiteju.
 
 
Papildu informācija:
Jānis Garjāns
Kultūras ministrijas Muzeju nodaļas vadītājs
Tālr.: 67330301

janis.garjans@km.gov.lv

Tagi: Muzeju nakts 2015