2015. gada 22. maijā plkst. 16.00 Apes tautas namā (Apē, Skolas ielā 4) notiks dzejnieces  Kornēlijas Apškrūmas grāmatu "Saules pieskāriens" un "Mātes svētība" atvēršanas svētki.