2015. gada 13. maijā plkst.12.00 Pārventas bibliotēkā (Ventspilī, Tārgales ielā 4) Valsts Kultūrkapitāla Fonda finansiāli atbalstītā projekta "Lasāmpietura Pārventā: vēstures pieturas" ietvaros viesosies rakstnieks Jānis Lejiņš.

Jānis Lejiņš ir vairāku vēsturisko romānu autors, to vidū triloģija "Zīmogs sarkanā vaskā", kas vēsta par notikumiem 12.gadsimtā. Triloģiju veido romāni "Brāļi" (2001), "Ķēniņš" (2004), "Rūnas" (2009). Kā atzīst autors, viens no triloģijas tapšanas mērķiem bijis parādīt, ka latviešu senči ir līdzvērtīgi citām tautām. Rakstot romānus, veikts nozīmīgs izpētes darbs, tāpēc darbos vēsturiskie fakti savijas ar autora vēstures hipotēzēm. "Es varu justies gandarīts, jo cilvēki, kuri grāmatu lasījuši un kuriem tā patikusi, teic, ka viņiem radies citāds skatījums uz pasauli. Kāds vēl lielāks kompliments var būt autoram, ja viņš spēj atvērt lasītājam citus logus, parādīt citu telpu, atklāt kaut ko jaunu?" – atzīsts Jānis Lejiņš.


2004. gadā triloģijas otrā grāmata "Ķēniņš" par vērienīgu un būtisku latviešu nacionālās vēstures un pašapziņas atainojumu saņēma Latvijas Rakstnieku savienības Literatūras Gada balvas žūrijas specbalvu.


Jaunākais Jāņa Lejiņa romāns ir "Kamera obskura".


Projekta "Lasāmpietura Pārventā: vēstures pieturas" mērķis ir pievērst uzmanību literārajiem darbiem, kas veltīti Latvijas vēstures izzināšanai, atklāt pagātnes notikumiem veltītu grāmatu lasīšanu kā interesantu vēstures iepazīšanas veidu.


Aicināti visi interesenti.

 
Informācijai:
Igeta Gredzena
Ventspils bibliotēka
Pārventas bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 63680072; 22030982
igeta.gredzena@ventspils.lv