2015. gada 8. jūnijā plkst. 9.00 Spīķeru koncertzālē (Rīgā, Maskavas ielā 1) Radošās Eiropas birojs Latvijā aicina uz pirmo Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" Baltijas – Ziemeļvalstu reģiona informācijas dienu un kultūras sektora partnerības pasākumu.

Pasākumā tiks sniegta informācija par ES programmas Radošā Eiropa (2014-2020) finansējuma iespējām kultūras projektu īstenošanai un jaunu sadarbību veidošanai starp Baltijas valstu – Ziemeļvalstu kultūras organizācijām. Ar programmas "Radošā Eiropa" jaunajiem akcentiem, projektu prioritātēm, pieteikšanās nosacījumiem un projektu īstenošanas praktiskajiem aspektiem iepazīstinās Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta un Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras pārstāvji.

Pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja satikt Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Islandes Radošās Eiropas biroju pārstāvjus, lai uzzinātu par iespējām veidot sadarbību ar šo valstu kultūras organizācijām mākslas, mūzikas, skatuves mākslas u.c. kultūras nozaru projektu iesniegšanai programmā "Radošā Eiropa".

Reģistrācija ir atvērta. Pieteikšanās termiņš š.g. 1. jūnijs. Pieteikties iespējams ŠEIT.

Pasākuma darba valoda: angļu

Lūdzu rakstīt uz e-pastu radosaeiropa@km.gov.lv, ja Jums pasākumā ir nepieciešams nodrošināt tulkojumu.

Pasākums notiks vienā no Rīgas radošajiem kvartāliem – Spīķeru kvartālā, kurā mājo tādas organizācijas kā laikmetīgās mākslas centrs Kim?, nevalstiskais teātris Dirty Deal Teatro, filmu producēšanas kompānija Baltic Pine Films, starptautiska inovāciju platforma DEMOLA Latvia, Spīķeru koncertzāle u.c.

ES programma "Radošā Eiropa" izveidota Eiropas kultūras un radošo nozaru atbalstam, tās mērķi ir aizsargāt, attīstīt un nostiprināt Eiropas kultūru un valodu daudzveidību un veicināt Eiropas kultūras mantojumu; nostiprināt Eiropas kultūras un radošo nozaru konkurētspēju, atbalstīt Eiropas kultūras un radošo nozaru iespējas darboties starptautiski. Apakšprogramma "Kultūra" atbalsta kultūras sadarbības projektus, kultūras organizāciju tīklu un platformu darbību, kā arī Eiropas daiļliteratūras tulkojumus.


Darba kārtība

9:00 - 9:30 Reģistrācija, kafija

9:30 - 9:45 Pasākuma atklāšana
Laura Turlaja, Radošās Eiropas birojs Latvijā

9:45-10:25 Programmas "Radošā Eiropa" politiskās prioritātes, tematiskie virzieni, stratēģiskais ietvars
Alesandro Senesi, Eiropas Komisija

10:25-11:05 Projektu menedžmenta praktiskie aspekti, galvenie nosacījumi un ieteikumi dalībai programmā "Radošā Eiropa"

Katarīna Rīdigere, Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

11:55-11:25 Jautājumi

11:25 -12:00 Kafijas pauze

12:05 - 13:00 Baltijas valstu – Ziemeļvalstu Radošās Eiropas biroju prezentācijas

13:00 - 14:00 Konsultācijas ar Baltijas valstu – Ziemeļvalstu Radošās Eiropas biroju pārstāvjiem


Jautājumu gadījumā sazināties ar Radošās Eiropas biroju Latvijā, rakstot uz radosaeiropa@km.gov.lv  
 
 

 
Informāciju sagatavoja:
Zanda Aveniņa
Kultūras ministrijas ES fondu depatamenta
ES kultūras kontaktpunkta nodaļas konsultante

Tālr.: 67330229
E-pasts: Zanda.Avenina@km.gov.lv


www.km.gov.lv/radosaeiropa
facebook.com/radosaeiropa
@radosaeiropa