Ar saukli "Pastāvēs, kas pārvērtīsies!" Kuldīgā norisinās Bibliotēku nedēļa 2015.

20.04. – 25.04. Sen zināmais pazīstamais “Andersens” jubilejas literārā izstāde, ne tikai bērniem – Īvandes pagasta bibliotēka.

 

20.04. – 24.04. Vai Tu jau esi domubiedru grupā “Dzīvot Laidos”, nāc un piedalies ar savām senajām fotogrāfijām – Laidu Pagasta bibliotēka

 

21.04. - 26.04.  literatūras izstāde , veltīta Raiņa un Aspazijas jubilejai '"... Kā pukstiens tavu sirdi mīl - es mīlu tevi" - Padures pagasta bibliotēka

 

20.04. – 26.04.  “Sermītes bibliotēka lagrāk un tagad” - izstādē novadpētniecības materiāli par biliotēkas vēsturi, fotogrāfijas no bibliotēkas pasākumiem(no 1998.g.), raksti no periodikas – Laidu pagasta Sermītes bibliotēka

 

20.04. – 26.04. Grāmatu izstāde „23.aprīlis – Vispasaules grāmatu diena” – Pelču pagasta bibliotēka

 

20.04. – 25.04. Balsojums par mīļāko grāmatu - Pelču pagasta bibliotēka

 

20.04. – 24.04. “Bibliotēka laika lokos” foto izstāde ar bibliotēkas pasākumu fotogrāfijām – Rumbas pagasta bibliotēka

 

20.04. – 24.04. “Snēpeles bibliotēka toreiz un tagad” - izstādē apkopotas bibliotekāru atmiņas, fotogrāfijas par bibliotēkas vēsturi un pasākumiem, raksti no periodikas. – Snēpeles pagasta bibliotēka

 

20.04. – 24.04. Akcijas - “Iesaku izlasīt!” un  23.aprīlis- Pasaules grāmatu un autortiesību diena- “Populārākais autors” – Turlavas pagasta bibliotēka

 

20.04. – 24.04. Akcija IESAKU IZLASĪT: ar īpašu uzlīmi - , atzīmē savu mīļāko grāmatu – Vārmes pagasta bibliotēka

 

20.04. – 24.04. Izstāde Pasaules grāmatu un autortiesību dienai: „Mantojuma sardzē!” – Nīkrāces pagasta bibliotēka

 

20.04.  Pirmskolas izglītības 3.-4. gadīgo bērnu grupas iepazīšanās pasākums ar bibliotēku "Kur dzīvo grāmatas?" - Padures pagasta bibliotēka

 

20.04. plkst. 20:00 – 23:00 ”Jaunietis bibliotēkā”, pasākums kopā ar Rudbāržu jauniešu klubiņu – Rudbāržu pagasta bibliotēka

 

21.04. - 26.04.  Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles pirmsskolas izglītības audzēkņu radošo darbu izstāde "Mana bibliotēka" - Padures pagasta bibliotēka

 

21.04. - 24.04. prezentēts  īstenotais projekts " Publisko interneta pieejas punktu izveidošana un pilnveidošana Alsungas novadā" (ERAF, VRAA un Alsungas novada pašvaldība). Bibliotēkai iegādāti 5 jauni datorkomplekti un multifunkcionālā iekārta

 

21.04. plkst. 10:00 Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku (Vārmes rotaļu grupas bērniem ekskursija pa bibliotēku) - Vārmes pagasta bibliotēka

 

21.04. plkst.13:00 “Latvietis esmu, biju, būšu”. Tikšanās ar Laimoni Kopu. – Kuldīgas Galvenā bibliotēka

 

21.04. plkst 16:00 Tautas dziesmu dziedāšana sadarbībā ar biedrību””Dižavots” – Turlavas pagasta Ķikuru bibliotēka

 

22.04. - 24.04. Akcijas/maratona „Bibliotēkas draugs” iknedēļas darbs, atzīmējot Pasaules grāmatu un autortiesību dienu – Kuldīgas Galvenā bibliotēka

 

22.04. Tikšanās ar dekoru veikala „Zelta apelsīns” vadītāju pasākumu cikla „Arī viņa lasa” ietvaros – Kuldīgas Galvenā bibliotēka

 

22.04 plkst. 09:30 Čaklāko lasītāju -pirmskolas audzēkņu sumināšanas pasākums - Laidu pagasta Sermītes bibliotēka

 

23.04. plkst. 11:00 Izstādes “Mazās gaismas pilis” atvēršana un novadpētniecības konkursa “Urķīgais novadpētnieks” noslēguma pasākums – Kuldīgas Galvenā bibliotēka

 

23. aprīlī plkst. 17:00  Rudbāržu pamatskolas dramatiskā pulciņa uzvedums pēc O. Preislera pasakas " Mazā raganiņa" motīviem. Režisore Mirdza. Pilskunga Jaunmuižas pamatskolas zālē – Antuļu bibliotēka

 

24.04. - 1.-4. klasei pasākums " Grāmatu jaunumi" - iepazīstināšana ar gada laikā izdoto bērnu literatūru - Alsungas novada bibliotēka

 

24.04. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīkla „Stāstu bibliotēkas” meistarklase un seminārs – Kuldīgas Galvenā bibliotēka

 

24.04 plkst. 09:30 Tuvāko sadarbības partneru sumināšana - Laidu pagasta Sermītes bibliotēka

 

24.04. plkst.15:00  Bibliopikniks lieliem un maziem Pelču pils parkā - Pelču pagasta bibliotēka

 

24.04. plkst. 14:00 Pasākums ”Bibliotēka mana gaismas pils”-lasītāju tikšanās - Turlavas pagasta Ķikuru bibliotēka

 

24.04. plkst. 17:00 Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadam veltīts pasākums sadarbībā ar kultūras namu - Vārmes pagasta bibliotēka

 

24.04. plkst. 14:00 Tikšanās ar žurnālisti, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri un grāmatu autori Līgu Blauu – Skrundas pilsētas bibliotēka

 

25.04. plkst.22:00 Biblionakts-15 (Nakts lasīšanas festivāls bērniem līdz 15 gadiem)- Pelču pagasta bibliotēka

Tagi: Bibliotēku nedēļa 2015