2015. gada 21. aprīlī plkst. 13:00 Kuldīgas Mākslas nama semināru zālē (Kuldīgā, 1905. gada ielā 6) notiks novadnieka Laimoņa Kopa grāmatas "Latvietis biju, esmu, būšu" prezentācija un tikšanās ar autoru.


Grāmatā no dažādu skatu leņķa skarti jautājumi par okupācijas varas traģisko iedarbi uz cilvēku likteņiem, smadzeņu skalošanu un dabu.


Cilvēku likteņi tika lauzti garīgi, morāli un fiziski, ko dažkārt pat neapzināmies, skāra lielākā vai mazākā mērā katru indivīdu un atstāja negatīvu iespaidu uz etniskajiem iedzīvotājiem līdz šai dienai.


Autors izklāstā  neievēro hronoloģisku notikumu secību un vietu aprakstu.
Grāmatas autors uzsver: “Par pamatu uzskatīju kopīgo faktu atspoguļojumu, neskatoties uz to vai tas notika ar mani Latvijā , Sibīrijā, Pievolgā vai citur”.