2015. gada 28. aprīlī plkst 19.00 Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā (Kalna ielā 1, Kursīšos, Saldus novadā) notiks "Lasītāju kluba" pasākums. Tēma – bērnu un jauniešu literatūra un man bērnības dienu grāmata.