2015. gada 17. aprīlī plkst. 11:00 Valkas bibliotēkā (Valkā, Rīgas ielā 22) viesosies Latviešu folkloras krātuves (LFK) darbinieki Sanita Reinsone, Aigars Lielbārdis un Digne Ūdre, lai iepazīstinātu ar LFK digitālo arhīvu www.garamantas.lv.

LFK ir Latvijā lielākais folkloras vākšanas, uzglabāšanas un publicēšanas centrs. Digitālajā arhīvā glabājas rokraksti, fotomateriāli, skaņu un video ieraksti. No Ziemeļvidzemes arhīvā atrodams 1925. gadā iesūtīts Valkas 1. pamatskolas skolēnu Edgara Ķikāna, Zentas Pences, Alfreda Pētersona, Arvīda Runguļa, Alīdas Turmes, Mildas Stabiņas, Elvīras Zirnes u.c. folklora vākums Valkas apkārtnē.

Sanitu Reinsoni daļa mūsu lasītāju jau paspējuši iepazīt kā grāmatas "Meža meitas" autori. Grāmata vēsta par 12 sieviešu piedzīvoto mežos un purvos pēckara gados, kad norisinājās nacionālo partizānu pretošanās kustība okupācijas varai.

Visus valcēniešus, Valkas novada iedzīvotājus un pilsētas viesus, kurus interesē kultūrvēsture, laipni aicinām 17.aprīlī plkst. 11:00 uz Valkas bibliotēku.