2015. gada 16. aprīlī plkst.13.30 Kursīšu pamatskolā (Kursīšos, Saldus novadā) tikšanās ar bērnu literatūras rakstnieci un redaktori Māru Cielēnu pasākumā "Pulksteņu nakts gaitas un citi stāsti".

 

Aicināti visi interesenti iepazīties ar literatūras izstādi "Māras Cielēnas darbi un nedarbi bērniem: pasakas, dzejoļi, stāsti" skolas bibliotēkā!

 

Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā projekta "Portrets tuvplānā (3)" ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu, sadarbojoties skolas un pagasta bibliotēkām!