2015. gada 9. aprīlī plkst. 14.00 Europe Direct informācijas centrs Ventspils, kas atrodas Ventspils Galvenās bibliotēkas II stāvā (Ventspilī, Akmeņu ielā 2), aicina uz semināru "Inovatīva un radoša Eiropas nākotne. Ārējais tūrisma mārketigs". Lektore Aija Kairēna - Liepājas Universitātes lektore, profesionālās bakalaura studiju programmas "Biznesa un organizācijas vadība" direktore.


Aija Kairēna - Liepājas Universitātes lektore, starptautisku apmaiņas programmu ietvaros iepazinusies arī ar tūrisma menedžmenta studiju programmām ārvalstīs. Attīstot tūrisma pakalpojumu, tā sniedzējiem ir svarīgi apzināt citu nozares uzņēmēju piedāvājumu un iespējas integrēt savu produktu kopējā pakalpojumu klāstā, kā  arī meklēt jaunus izaicinājumus biznesa attīstīšanai.  


9 .aprīļa seminārs ir ceturtais, noslēdzošais pasākums, kuru šopavasar tūrisma nozares uzņēmējiem piedāvā Europe Direct informācijas centrs Ventspils. Dalība semināros ir bez maksas.


Projektu "EDIC Ventspils" finansiāli atbalsta Eiropas Komisija. Īstenojot projektu, tā uzmanības centrā ir jaunu un augošu uzņēmumu izveide un attīstība, konkurētspējas paaugstināšana, ES struktūrfondu finansējuma piesaiste, digitālās vides izmantošana attīstībai, bezdarba, īpaši jauniešu vidū, mazināšana un jaunu darba vietu radīšana.
 
 
Informācijai:
Vija Baško
Europe Direct informācijas centrs Ventspils
Tālr. 36323231

E-pasts: vija.basko@ventspils.lv