2015. gada 10. aprīlī plkst. 14.30 pie Latvijas Nacionālā teātra parādes ieejas notiks zibakcija "Rainis un Aspazija atgriežas Rīgā". Visi sanākušie aicināti precīzi noliktajā laikā nolasīt Raiņa dzejoli "Tā nepaliks" no krājuma "Vētras sēja". Zibakcijas dalībnieki aicināti dzejoli iemācīties no galvas vai izdrukāt, lai nolasītu.

Tā nepaliks

Tā nevar palikt - un nepaliks,
Par velti cerat, ka straume sīks,
Ka ūdeņi pārskries un aprimsies
Un atkal viss pa vecam ies.
Lai ledus cik stipris, cik skaisti mirdz,
Pēc brīva, pēc dzīva ilgojas sirds -
Tā nevar palikt, tā nepaliks:
Līdz pašam pamatam jauns viss tiks.

 

Papildinformācija