2015. gada 8. aprīlī plkst. 17.00 Latvijas dizaina un dzīves stila veikalā RIIJA (Rīgā, Tērbatas ielā 6/8) notiks Anetes Karlsones grāmatas "Rakstainās jostas: kopīgais kultūrslānis" atvēršanas svētki.

 
Tur būs iespēja tikties ar grāmatas autori, kā arī baudīt folkloras draugu kopas "Savieši" priekšnesumu.

 

Grāmatā sniegta gan praktiska informācija jostu audējiem, gan jostu aušanas tradīcijas vēsturiski skaidrojumi, apkopojot ļoti plašu, daudzu muzeju un citu krātuvju sniegto ziņu kopumu par atsevišķiem, savstarpēji līdzīgiem rakstaino jostu tipiem: Alsungas, Krustpils un Kalsnavas. Ilustrācijām galvenokārt izmantotas jostas no Latvijas novados esošajiem muzejiem, lai popularizētu to kolekcijas un parādītu lasītājiem, ka esam bagāti ar daudziem etnogrāfisko priekšmetu krājumiem. Vairums attēlu ir šo priekšmetu pirmpublicējumi. Grāmatā ievietoti arī jostu rakstu pilni tehniskie zīmējumi un diegu uztīšanas secība.