2015. gada 25. martā plkst. 14.00 Ventspils bibliotēkas Europe Direct informācijas centrs (EDIC) Ventspils sadarbībā ar Ventspils Tūrisma informācijas centru aicina uz lekciju semināru "Kultūras un tūrisma produktu reklāma", ko vadīs Liepājas Universitātes studiju programmas "Kultūras vadība" vadītājs Uldis Drišļuks.


Kultūras tūrisma produkts ir savdabīga kultūras un tūrisma industrijas sintēze, kur svarīga loma ceļotāju piesaistē ir ne tikai kultūrvēsturiskiem apskates objektiem, bet arī kultūras produktiem – pasākumiem un to reklāmai. Mūsdienīgam kultūras darbiniekam jābūt ne tikai pasākuma režisoram, bet arī projekta menedžerim.
Uldis Drišļuks saka: "Šodien ar vien vairāk apzināmies, cik būtiski ir attīstīt un paplašināt Latvijas tūrisma piedāvājumu ar dažādiem kultūras tūrisma produktiem, līdz ar to nozīmigi ir arī saprast, kā veicināt konkrēta kultūras tūrisma produkta vai pakalpojuma atpazīstamību un popularitāti un kādai ir jābūt komunikācijai ar sabiedrību, lai mūsu vēstījums sasniegtu konkrētu mērķauditoriju".


Uldis Drišļuks Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā, bet Dānijā  studējis biznesa augstskolā NOEA, uzsācis doktorantūras studijas vadības zinātnes nozarē Latvijas Universitātē. Šobrīd viņš ir Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu fakultātes lektors un Liepājas Dizaina un Mākslas vidusskolas Reklāmas dizaina nodaļā pasniedz reklāmas vadību.


Projektu “EDIC Ventspils” finansiāli atbalsta Eiropas Komisija. Īstenojot projektu, tā uzmanības centrā ir jaunu un augošu uzņēmumu izveide un attīstība, konkurētspējas paaugstināšana, ES struktūrfondu finansējuma piesaiste, digitālās vides izmantošana attīstībai, bezdarba, īpaši jauniešu vidū, mazināšana un jaunu darba vietu radīšana.

EDIC Ventspils tūrisma uzņēmējiem šopavasar aicina apmeklēt vēl vienu pasākumu - Liepājas Universitātes lektores, Mg.oec. Aijas Kairēnas lekciju "Ārējais tūrisma mārketings", kas notiks 9. aprīlī plkst. 14.00.

 
Informācijai:
Vija Baško
EDIC Ventspils asistente
vija.basko@ventspils.lv