Otrdien, 24. martā, plkst. 11:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (8. stāvā) notiks pasākumu cikla "Tiekamies bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze" kārtējā saruna. Šoreiz diskusijas tēma: Senioru mūžizglītība – nozīmīgs priekšnoteikums dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Pēc demogrāfijas datiem, pēdējais desmitgadēs sabiedrībā kopumā vērojama dzīves ilguma pagarināšanās, kas skaidrojama ar veselības stāvokļa uzlabošanos, līdz ar to nodrošinot ne vien ilgstošāku, bet arī pilnvērtīgāku un intensīvāku dzīves baudīšanu. Rezultātā sabiedrība bagātinājusies ar daudziem aktīviem pensijas vecuma līdzpilsoņiem. Katras demokrātiskas sabiedrības, tajā skaitā – bibliotēku  uzdevums ir atrast veidu, kā izmantot šo potenciālu, vispusīgi un mērķtiecīgi iesaistot vietējās kopienas dzīvē.

Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar tēmai atbilstošiem bibliotēku nozares lasītavā pieejamiem poligrāfiskajiem izdevumiem par aktuālām, tajā skaitā – visai netradicionālām vairākās valstīs iedzīvinātām mūžizglītības nodrošināšanas metodēm – kā allaž, interesantu stāstījumu par šīs tematikas jaunieguvumiem piedāvās LNB Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre Elita Vīksna.

Pasākuma viešņas statusā, savukārt, šoreiz ciemosies Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore Dzidra Šmita un Bibliotēku dienesta vadītāja Daiga Bērziņa. NordPlus Pieaugušo izglītības programmas mobilitātes projekta "Late Life Learning – Discovering the Pathways for Cooperative Partnerships" (Senioru mācības – atklājot ceļus savstarpējai partnerībai) ietvaros no 9. līdz 15. martam Rīgā viesojās Lietuvas (Utena), Zviedrijas (Lidčēpinga) un Igaunijas (Pērnava) pārstāvji. Projekta nedēļas tēma bija dažādu institūciju sadarbība senioru mūžizglītības, brīvā laika pavadīšanas un socializācijas jomā. Vizītes laikā četru projekta dalībvalstu pārstāvji apmeklēja Rīgas domi, Latvijas Nacionālo bibliotēku, dažādus sociālās aprūpes centrus un iestādes, kuru darbības mērķis ir vecākā gadagājuma cilvēku izglītošana un brīvā laika organizēšana. Projekta dalībnieki apciemoja arī RCB un vairākas filiālbibliotēkas.


Uzklausīsim stāstījumu par projekta norisi un aktualitātēm, RCB filiāļbibliotēku aktivitātēm projekta darbības ietvaros, diskutēsim par to, kāda ir pārējo klātesošo pieredze un skatījums mūžizglītības jautājumu risināšanā.

Atkārtoti pievēršam jūsu uzmanību pasākuma dienai un datumam! Saistībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē (LPESP) norisēm tradicionālā trešdienu tikšanās šoreiz notiks otrdien, 24. martā, plkst. 11.00!

Ziņu sagatavoja:

Anda Saldovere
Galvenā bibliotekāre
Bibliotēku konsultatīvais centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv

Tagi: Profesionālā pilnveide