Par Rakstniecības un mūzikas muzeja direktora pienākumu izpildītāju uz laiku līdz pastāvīga direktora izraudzīšanai iecelta Māra Eņģele – pieredzes bagāta muzeju nozares profesionāle.

Māra Eņģele strādājusi gan pie Eduarda Smiļģa mājas, gan Kārļa Skalbes muzeja "Saulrieti" veidošanas, viņas vadībā tapušas arī vairākas vērienīgas Rakstniecības un mūzikas muzeja izstādes.

Galvenais Māras Eņģeles uzdevums kā direktores pienākumu izpildītājai būs Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas koncepcijas izstrāde, gatavojoties muzeja atvēršanai renovētajās telpās 2016. gadā.

Rekonstrukcijas darbus Rakstniecības un mūzikas muzeja telpās Pils ielā 4 veic VAS "Valsts nekustamie īpašumi", un šo darbu pabeigšana plānota paredzētajā termiņā. Jaunās ekspozīcijas izveide ir Rakstniecības un mūzikas muzeja pārziņā, tomēr tās koncepcija nepieciešama arī VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pilnvērtīgai rekonstrukcijas darbu īstenošanai.

Iepriekšējā muzeja vadība nav nodevusi šādas koncepcijas izstrādi apliecinošu informāciju vai dokumentus. Tādējādi ekspozīcijas koncepcijas izstrāde būs profesionāls izaicinājums jaunajam muzeja direktoram, kas tiks izraudzīts konkursa kārtībā, bet līdz jaunā direktora apstiprināšanai – direktora p.i. Mārai Eņģelei.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Grīnfelde
Kultūras ministres padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 67330202
E-pasts: Dagnija.Grinfelde@km.gov.lv

Tagi: Muzeji, Rakstniecības un mūzikas muzejs