Projekta "Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana" (Nr. ERZLV04/GSKMS /2013/09) ietvaros notika radošās drabnīcas par multumediālās ekspozīcijas veidošanu. Vienā no darbnīcām piedalījās arī Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieki.

Projekta partneru Hordlandas Muzeju centra (Norvēģija) pārstāve Mariela Norheim triju dienu laikā mācīja, kā veidot filmas Windows Movie Maker programmmā.


Radošās darbnīcas gaitā bibliotēkas darbinieki izveidoja nepilnu četru minūšu filmu par Ludzā dzimušo, pasaules slaveno kinodokumentalistu Hercu Franku.


Renovētajā Ludzas Lielajā sinagogā tiks veidota Ludzas Novadpētniecības muzeja filiāle un pakāpeniski izveidotas četras ekspozīcijas: Ludzas geto ekspozīcija, fotogrāfa Vulfa Franka un kinodokumentālista Herca (Gercela) Franka darbu multimediālo ekspozīcija, Ludzas ebreju vēstures audiovizuālo ekspozīcija un ebreju dzīves un ticības ekspozīcija.


Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieku izveidotā īsfilma ""Ludza - tas ir mans sākums un mana laime" H.Franks" tiks izmantota kā fotogrāfa Vulfa Franka un kinodokumentālista Herca (Gercela) Franka darbu multimediālās  ekspozīcijas daļa.

Ziņu sagatavoja:

Inta Kušnere


Ludzas bibliotēkas direktore